Prezydent ogłosił pytania referendalne i proponuje dni 10-11 listopada na jego przeprowadzenie. Teraz czas na odpowiedź Senatu

Prezydent Andrzej Duda przedstawił zestaw 10 pytań referendalnych nt. Konstytucji. Referendum miało by się odbyć w dniach 10-11 listopada br. Akceptacji bądź odrzucenia (nie modyfikacji) pytań może dokonać Senat RP.

 

PYTANIA REFERENDALNE

 1. Czy jest Pani/Pan za:
 • uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? 
 • uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.? 
 • pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania?

 • TAK
 • NIE

3. Czy jest Pani/Pan za:

 • systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 
 • systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe? 
 • utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej? 

4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:

 • w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)? 
 • w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)? 
 • przy połączeniu obu tych metod  (system mieszany)? 

5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?

 • TAK
 • NIE

6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP?

 • TAK
 • NIE

7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

 • TAK
 • NIE

8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?

 • TAK
 • NIE

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?

 • TAK
 • NIE

10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

 • TAK
 • NIE

Projekt postanowienia znajduje się TUTAJ.

Za: prezydent.pl

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz