Petycja w sprawie praw mniejszości narodowych na Kresach. Poprzyj do 28.03.

0
986
[bsa_pro_ad_space id=5]

AKCJA SPOŁECZNA:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Petycję można podpisać do 28 marca w Kołach i Oddziałach ZPL lub elektronicznie pod linkiem:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Podpisz petycję, by przyczynić się do lepszej przyszłości mniejszości narodowych i językowych Europy!

Szanowni Państwo

Petycja w sprawie praw mniejszości narodowych na Kresach. Poprzyj do 28.03. Waldemar Tomaszewski

Zagwarantowanie pełni praw autochtonicznym mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej, na zasadach podobnych do tych funkcjonujących w Finlandii czy Danii, jest sprawą priorytetową.

W tym celu powstała ogólnoeuropejska inicjatywa obywatelska. Aby postulaty chroniące mniejszości narodowe mogły być przedstawione instytucjom europejskim, potrzebne jest zebranie 1 miliona podpisów oraz w co najmniej 7 krajach europejskich przekroczyć próg. W sześciu państwach: na Węgrzech, na Łotwie, na Słowacji, w Rumunii, Danii i Hiszpanii przekroczono lub zbliżono się do minimalnego progu ilości podpisów wymaganego dla każdego kraju. Na Litwie próg podpisów wynosi 8250. Do tej pory na Litwie zbiórkę podpisów organizowały różne fundacje pozarządowe, jednak zebrano ich niewiele.

Zwracam się do Państwa z apelem o zaangażowanie i podpisanie tej ważnej dla naszej wspólnoty petycji, dzięki której możliwe będzie wprowadzenie w życie europejskich standardów w dziedzinie ochrony praw autochtonicznych mniejszości narodowych, do których zaliczamy się również my, Polacy na Litwie. Minority SafePack Initiative to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury. Główne cele inicjatywy można streścić jako: bezpieczeństwo mniejszości narodowych oraz regulacje ustawowe związane z mniejszościami, a w szczególności zagwarantowanie korzystania z języka mniejszości w urzędach państwowych i samorządowych, na kartach wyborczych, w napisach informacyjnych i w życiu publicznym.

Formularz na zbieranie podpisów 

Z podziękowaniem za wsparcie
Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego
Prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie

[bsa_pro_ad_space id=4]