Stanowisko K.P. Jedność Narodu ws. ochrony życia nienarodzonych dzieci

0
467
Stanowisko K.P. Jedność Narodu ws. ochrony życia nienarodzonych dzieci JNKraków, 20 stycznia 2018 r.
Stanowisko Klubu Politycznego Jedność Narodu ws. ochrony życia nienarodzonych dzieci
Każdy człowiek korzystający z rozumu i uczciwy, może poznać, że zabijanie człowieka jest wielkim złem. Podobnie jak może poznać, że człowiek jest człowiekiem od chwili poczęcia. Ktokolwiek zatem odwołuje się do naturalnego poczucia sprawiedliwości, ten wie, że każdy zamach na życie dziecka poczętego jest zbrodnią. Nie ma też przyszłości naród, który zabija własne dzieci. Zadaniem Państwa stojącego na straży sprawiedliwości i dobra narodu jest zatem skuteczna ochrona prawna życia dzieci poczętych. Kto działając w imieniu Państwa odmawia tego obowiązku, ten niegodziwie lekceważy zasady sprawiedliwości oraz prawo. Nie tylko przyczynia się do bezkarnego naruszania prawa człowieka do życia, ale także podważa wiarygodność Państwa jako strażnika sprawiedliwości i dobra narodu.
   W ostatnich dwóch latach byliśmy zdumieni i zaskoczeni faktem sejmowej odmowy ustanowienia pełnej prawnej ochrony życia dzieci poczętych. Byliśmy zdumieni i zaskoczeni tym bardziej, że w tej odmowie wzięli udział posłowie publicznie powołujący się na prawo i sprawiedliwość, oraz zabiegający o poparcie katolików. Ostatnio wielu z tych posłów, w tym przywódcy tego środowiska, po raz kolejny zdumieli i zaskoczyli nas, głosując za przekazaniem do kolejnych etapów procedury legislacyjnej projektu ustawy opartego o zasadę lekceważenia prawa do życia dzieci poczętych, czemu sprzeciwili się nawet niektórzy przedstawiciele odmiennych opcji światopoglądowych,
płacąc wysoką cenę za wierność naturalnemu głosowi swoich sumień. Paradoksalnie, to postawa tych ostatnich staje się godnym naśladowania przykładem (więcej na ten temat)
   Pytamy zatem: jakie to racje mogą być ważniejsze od ustanowienia prawnej ochrony życia dzieci? Parlamentarzyści Polscy, dlaczego Wy nie chcecie chronić dzieci? Co chronicie naprawdę? Waszą doczesną władzę? Od kogo uzależniliście się? Kto Wam powiedział, że nie wolno Wam stać na straży prawa naturalnego? Liczycie, że zdołacie zachować doczesną władzę, bez dopełnienia sprawiedliwości wobec najmniejszych i najbardziej bezbronnych?
W Jubileuszowym Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Polska uroczyście uznała panowanie Chrystusa i poddała się Jego prawu. Polska zobowiązała się do wypełnienia wszelkich żądań Bożych, a zatem także tego, które zawarte jest w piątym przykazaniu Bożym: “nie zabijaj”.
Parlamentarzyści Polscy! Nawróćcie się i wydajcie owoc godny nawrócenia, aby Polska nie płaciła swym losem za Wasz brak sprawiedliwości i abyście Wy nie płacili przed Bogiem.
Prosimy Pasterzy Kościoła w Polsce – prowadźcie nas, Polaków, zgodnie z Dekretem Soboru Watykańskiego II o posłudze i życiu kapłanów „PRESBYTERORUM ORDINIS”, prowadźcie nas tak, jak św. Jan Maria Vianney, Patron Kapłanów, zalecał prowadzić wiernych:
Jeśli duszpasterz nie chce się potępić na wieki, powinien bez miłosierdzia chłostać wszelkie nadużycia w parafii; powinien przy tym zdeptać nogami wszelki wzgląd ludzki i obawę przed wzgardą lub nienawiścią ze strony parafian.
Prosimy wszystkich Rodaków o wielką modlitwę w intencji ludzi sprawujących władzę w Polsce, aby zdołali wypełnić to, co sprawiedliwe. Prosimy o modlitwę przebłagalną do naszego Króla i Pana o cierpliwość nad Polską i o łaskę nawrócenia dla wszystkich Polaków. Prosimy o wstawiennictwo za Polską Anioła Stróża Polski i wszystkich polskich Świętych. Nasze prośby składamy w Niepokalanym Sercu Maryi, Królowej Polski.

Klub Polityczny JEDNOŚĆ NARODU
Otrzymują:
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda;
  • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński;
  • Prymas Polski Abp Wojciech Polak;
  • Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki;
  • Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klub Polityczny JEDNOŚĆ NARODU, Rynek Główny 30/49, 31-010 Kraków, strona: www.jednoscnarodu.pl