List otwarty Amerykańskiej Polonii do liderów politycznych w Polsce

0
343
[bsa_pro_ad_space id=5]

10 marca amerykańska Polonia i organizacje polonijne napisały list otwarty do polskich polityków w reakcji na oświadczenie polskiego ambasadora w USA. Publikujemy jego treść.

WERSJA POLSKA. FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN.

[bsa_pro_ad_space id=8]

10 marca 2024

Andrzej Duda, Prezydent Polski – [email protected]
Donald Tusk, Premier Polski – [email protected]
Radoslaw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych – [email protected]
Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu – [email protected] / [email protected]
Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu – [email protected]
Ambasador w USA Marek Magierowski – washington.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Embassy of the Republic of Poland, 2640 16th St NW, Washington, DC 20009

9 marca 2024 r. Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski wydał oświadczenie potwierdzające otrzymanie listu otwartego podpisanego przez kilka organizacji polonijnych i liczne osoby indywidualne i sprzeciwiającego się militarnemu zaangażowaniu Polski w wojnie na Ukrainie.

W swoim oświadczeniu Ambasador wyraził dezaprobatę dla listu Polonii, który jego zdaniem przypominał treści zaczerpnięte z kremlowskiej propagandy. W swoim oświadczeniu Ambasador kwestionował postawę sygnatariuszy listu, przeciwnych zaangażowaniu militarnemu Polski w wojnie na Ukrainie oraz zapewnił o niezmiennym i niekwestionowanym poparciu dla Ukrainy obejmującym wszystkie siły aktywne w polskiej przestrzeni politycznej.

W swoim oświadczenia Ambasador Magierowski zapewnia, że doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji jest konieczne dla zabezpieczenia polskich interesów narodowych oraz dla pokojowej przyszłości Europy i Wspólnoty Transatlantyckiej. Niestety, oświadczenie Ambasadora nie definiuje, jak miałaby wyglądać „strategiczna porażka Rosji” i nie wyjaśnia w jaki sposób i jakim kosztem moglibyśmy Rosję do tej strategicznej porażki doprowadzić.

Zaskakująca niejasność myśli zawartych w oświadczenia Ambasadora Magierowskiego zmusza nas do postawienia kilku zasadniczych pytań. Co będzie stanowić strategiczną porażkę Rosji? Czy do realizacji tego celu wystarczy eliminacja określonej liczby żołnierzy rosyjskich? Czy zniszczenie Kremla powinno być warunkiem koniecznym warunkującym zakończenie operacji? Czy rozważane jest użycie broni nuklearnej w celu wyeliminowania widocznej przewagi rosyjskich sił konwencjonalnych? Czy rozważany jest podbój całej Federacji Rosyjskiej i jej podział? Czy politycy i inni zwolennicy militarnej eskalacji zgłoszą się sami na ochotnika do czynnej służby na froncie? Wreszcie, czy importując wojnę zastępczą w granice Polski i ryzykując zniszczenie kraju mamy zamiar bezrefleksyjnie realizować obce interesy i działać wbrew własnym?

Na koniec najważniejsze pytanie: jakie straty ludzkie polski rząd jest skłonny zaakceptować, aby osiągnąć nierealistycznie „ambitny”, złudny cel, którym jest „rosyjska porażka strategiczna”? Jaka liczba polskich ofiar tej wojny byłaby do zaakceptowania przez rząd w Warszawie? Sto tysięcy? Milion? Dziesięć milionów? Są tacy, którzy twierdzą, że każda liczba polskich ofiar byłaby niewielką ceną, którą warto zapłacić, aby rzucić Rosję na kolana. Czy są wśród rządzących w Warszawie polityków tacy, którzy podzielają ten pogląd?

Podsumowując, zdecydowanie sprzeciwiamy się kłamliwemu twierdzeniu, jakoby sygnatariusze listu działali pod wpływem rosyjskiej propagandy, kwestionujemy niejasne i mylące wypowiedzi Ambasadora, oraz milczenie polskiego rządu w odniesieniu do kwestii zasadniczych, jak te powyżej poruszane. Przypominamy, że eskalacja polityczna i ewentualne faktyczne zaangażowanie militarne Polski na Ukrainie, byłoby błędem, który może, logicznie i racjonalnie na to patrząc, doprowadzić do tragicznych konsekwencji dla Polski.

Na szczęście tak tragiczne skutki nie są z góry przesądzone i w rzeczywistości można im jeszcze całkowicie zapobiec. Zgadzamy się z niedawna wypowiedzą Papieża Franciszka, w której stwierdził, że zapobieżenie narodowemu samobójstwu i stworzenie warunków dla dyplomatycznego rozwiązania konfliktu prowadzącego do sprawiedliwego i stabilnego pokoju na drodze negocjacji jest postępowaniem odważnym i rozważnym. Powyższa rada dotyczy w równym stopniu Ukrainy, jak i Polski.

Edward Wojciech Jeśman, President

Polish American Strategic Initiative (PASI) and Polish American Congress of So. Cal.

([email protected])

Dr. Gene Sokolowski, President

Polish American Strategic Initiative

Educational Organization (PASI EDU) ([email protected])

Andrzej Burghard, President

Polish American Congress,

New Jersey Division

Bozena Celina Urbankowski, President

Polish American Congress,

Northern New Jersey Division

Leszek A, Sosnowski, J.D., Ph.D.,

Attorney, Chicago, Illinois

Adam Bąk, Entrepreneur & Philanthropist

New York – New Jersey – Florida

Dr Marek Kierlańczyk

Chicago, Illinois

Leopold Wierzbicki, Ph.D.

Fresno, California

Edward Dusza, Journalist

Stevens Point, Wisconsin

Prof. dr hab. Kazimierz Braun

Buffalo, New York

Barbara Krynicka-Wilson, MD

Garden Grove, California

Urszula Oleksyn, Educator

Fullerton, California

Leszek Lew, Ph.D.

Garden Grove, California

Maja Trochimczyk, Ph.D.

President, Moonrise Press

Los Angeles, California

Róża Wójcik, Ph.D

Richland, Washington

Andrzej Kumor, Publisher

Toronto, Canada

Dr. Peter Kluba

Sterling Heights, Michigan

Anthony Litwinowicz, MA, MS

Maybrook, NY

Marek Bober, Journalist

Chicago, Illinois

Lucinda Kondrat, Retired teacher

Riverside, California

Aleksander Janowski, Editor

Polish literary magazine Przypływ

Deerfield Beach, Florida

Jolanta Duda

Światowy Związek Polaków

Warszawa-Londyn

Mariusz Szajnert M.A.

Troy, Michigan

Michael Pogorzelski, M.S.

Melbourne, Australia

Stanislaw Frej

London, Ontario, Canada

Zbigniew Szafarczyk

Cypress, Texas

Richard Zawisny

Staten Island, New York

Anastazja Gierzban

Chicago, Illinois

Stanislav Wliszczak

Macungie, Pennsylvania

Stanislaw Kuszel

Kenosha, Wisconsin

Monica Tomasik, Aerospace Engineer Anaheim Hills, California Jolanta Karewicz

Everett, Washington

Ben Chapinski

St Petersburg, Florida

Matt Gierczak

Costa Mesa, California

Andrzej Filipowicz

Porozumienie Obrony Lublina

Lublin, Polska

Małgorzata & Andrzej Porwit

Placerville, California

Anna Lucyna Kuszel

Kenosha, Wisconsin

Mgr Iwona Buchowiecka (Johnson)

Chicago, Illinois

 

OPEN LETTER

to Andrzej Duda, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Malgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia and Marek Magierowski

(Polish Americans respond to the statement by Ambassador Marek Magierowski)

March 10, 2024

Andrzej Duda, President of Poland – [email protected]

Donald Tusk, Prime Minister of Poland – [email protected]

Radoslaw Sikorski, Minister of Foreign Affairs – [email protected]

Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu – [email protected] / [email protected]

Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu – [email protected]

c/o Ambassador Marek Magierowski – washington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Embassy of the Republic of Poland

2640 16th St NW, Washington, DC 20009

RE: Response to Ambassador Magierowski’s statement.

On March 9, 2024, Marek Magierowski, Poland’s Ambassador to the United States, issued a statement acknowledging receipt of the letter of several Polish American organizations and numerous individuals advocating against Polish military involvement in Ukraine. The Ambassador expressed his disapproval of the content of the letter, which, in his opinion, reiterates Kremlin propaganda. The Ambassador’s statement questioned the signatories’ sentiments against military involvement and expressed his assurance of Poland’s unwavering support for Ukraine, a position allegedly shared across the broad political spectrum in Poland.

According to Ambassador Magierowski’s statement, Russia’s strategic defeat is the only way to ensure the preservation of Polish national interests and the peaceful future of Europe and the Transatlantic Community. Disappointedly, the statement fails to explain the meaning of „Russia’s strategic defeat” and does not elaborate on the ways and costs required to achieve such a defeat.

The striking ambiguity of the Ambassador’s statement calls for essential follow-up questions. What shall constitute Russia’s strategic defeat? Would killing a certain number of Russian troops suffice to meet the definition? Should the destruction of the Kremlin government be a prerequisite? Should nuclear arms be used to eliminate the apparent superiority of the Russian conventional forces? Would the conquest of all Russian Federation regions and partitioning of Russia be necessary? Is our government willing to act against our national interests and import the proxy war into the Polish borders, and risk the destruction of the country while complying with and aiding foreign agendas? Would trigger-happy politicians and other proponents of the escalation be volunteering to serve on the frontlines?

Finally, the most critical question: What kind of casualties is Poland’s government willing to accept to achieve the unrealistically ambitious, and illusory objective of the Russian strategic defeat? What level of Polish casualties would be acceptable to the government in Warsaw? One hundred thousand? One million? Ten million? Some irresponsibly say that any number of casualties would be a small price to pay to bring the Russians to their knees. Is this extreme view shared by key political leaders in Warsaw?

In summary, we strongly object to the baseless suggestion that the letter’s signatories are influenced by Russian propaganda as well as to the ambiguity of the Ambassador’s statement, and the Polish government’s silence on the above fundamental issues. We restate that the policies of political escalation and actual military engagement in Ukraine, if any, are unwise and might logically and predictably lead to tragic consequences for Poland.

Fortunately, such outcomes are not preordained and are, in fact, entirely preventable. We concur with Pope Francis’s recent statements that preventing the country from national suicide and creating conditions for diplomatic solutions that lead to a just and stable peace through negotiation is a brave and prudent course of action. The above advice applies equally to Ukraine and Poland.

fot. ilustracyjne Pochówek ukraińskich żolnierzy, ofiar wojny rosyjsko-ukraińskiej, wojny zastępczej Ameryka-Rosja, w której giną ukraińscy żołnierze (autor Bernat Armangue, AP).

[bsa_pro_ad_space id=4]