Polska samorządna gospodarczo ? Numer 13-14 Polityki Polskiej [PDF]

0
550
[bsa_pro_ad_space id=5]

Udostępniamy naszym czytelnikom i sympatykom numer archiwalny Polityki Polskiej z tematem przewodnim „Polska samorządna gospodarczo ?”.

POBIERZ NR 13-14 POLSKA SAMORZĄDNA GOSPODARCZO

Przytaczamy słowa z 2016 roku ze wstępniaka, tuż po zorganizowaniu przez nasze środowiska konferencji nt. Samorządu Gospodarczego w Warszawie, którą chciały storpedować niektóre środowiska partii rządzącej tak wówczas jak i wciąż dziś:

Jednym z najbardziej zdumiewających zjawisk polskiego życia politycznego okresu po 1989 roku jest zepchnięcie przedsiębiorców polskich na margines życia państwa. Są oni przecież solą gospodarki. Gdy tracą społeczne znaczenie, gdy politycy nie liczą się z ich interesami a państwo nie bierze ich w obronę przed agresywną ekspansją gospodarczą i finansową obcych państw i ponadnarodowych korporacji, traci na tym cały naród. Ta prosta prawda, stosowana we wszystkich cywilizowanych krajach, nie może się przebić do umysłów polskiej klasy politycznej i mediów. Nie ma silnego państwa bez silnej gospodarki. Nie ma silnej i stabilnej gospodarki bez ufnych we wsparcie ze strony własnego państwa przedsiębiorców.

[bsa_pro_ad_space id=8]

„Polityka Polska” patronowała medialnie 18 czerwca br. konferencji na temat powołania w Polsce samorządu gospodarczego jako reprezentacji polskich przedsiębiorców. Istota samorządu – wszystkich jego form – polega na „samodzielnym wykonywaniu zarządu przez bezpośrednio zainteresowanych”. W przypadku samorządu gospodarczego, tymi bezpośrednio zainteresowanymi i najbardziej kompetentnymi w sprawach gospodarki, są przedsiębiorcy. Realny jednak wpływ na gospodarkę zyskują oni wtedy, gdy są zrzeszeni w izbach samorządu gospodarczego jako podmiotach administracji publicznej. Bez izb samorządu gospodarczego – w znaczeniu prawa administracyjnego – przedsiębiorcy są jedynie zbiorowością osób prywatnych, bez władztwa administracyjnego; w relacjach z administracją rządową i samorządem terytorialnym są jedynie petentami. Partnerstwo w tych relacjach zapewni przedsiębiorcom jedynie samorząd gospodarczy, jego publicznoprawne korporacje, wśród których izby przemysłowo-handlowe powinny mieć do odegrania rolę wiodącą.

Dziś ideę powszechnego samorządu gospodarczego dla polskich przedsiębiorstw oraz sprawiedliwe opodatkowania, również zagranicznych korporacji od przychodu uzyskiwanego na terytorium Polski proponuje RUCH NAPRAWY POLSKI, który startuje w wyborach parlamentarnych 2023 roku.

[bsa_pro_ad_space id=4]