Dni upokarzania Polski – cz. III

0
822
[bsa_pro_ad_space id=5]

Adam Chajewski

[bsa_pro_ad_space id=8]

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

17 WRZEŚNIA – KONTYNUACJA

16 września 2022 r . odbyły się w Wilnie trzecie już międzyrządowe konsultacje Polski i Litwy. Pierwsze obyły się także w Wilnie 17 września 2020 r.; [49] drugie w Warszawie 17 września 2021 r. [49] Nie wiadomo dlaczego w obecnym roku przyspieszono konsultacje o 1 dzień. Chyba nie dlatego, że 17 września wypada w sobotę, a konsultujący chcieli mieć ją wolną? Czyżby więc poczuli się zakłopotani symboliką 17 września? Okazuje się, że niestety nie. Oboje Premierzy są w tej kwestii zgodni. W trakcie wspólnej konferencji: premier Mateusz Morawiecki powiedział: [50] „Spotykamy się w przededniu rocznicy, bardzo tragicznej dla Polski – 17 września 1939 roku Polska została napadnięta przez Związek Radziecki po pierwszym września, który oznaczał początek II wojny światowej”. Po czym dodał ”Ale 15 czerwca 1940 r. – Litwa także została napadnięta przez Związek Radziecki”. Zapomniał przy tym o datach 10 i 27 października 1939 r. *I/premier Ingrida Šimonytė [50] „przypomniała, że polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe mają miejsce w przededniu »wydarzeń tragicznych dla całej Europy« – ataku ZSRR na Polskę. Wyraziła przy tym swój szacunek dla »bohaterskiej walki narodu polskiego z totalitarnym reżimem«”. Zapomniała przy tym o walkach jakie część narodu polskiego zamieszkała na Wileńszczyźnie toczyła np. z litewskim korpusem gen. Povilasa Plechavičiusa. *J/
Na kilka dni przed konsultacjami (post jest bez daty), na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu opublikowało Program Prasowy [51] polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych. Przy czym jest to tekst wyłącznie techniczny – rozpiska godzinowa spotkań oraz informacja o braku obsługi medialnej – poza konferencją prasową premierów. Jednakże 13 września 2022 r., na tej samej stronie, Rzecznik Prasowy Rządu Piotr Müller poinformował, że uczestnicy konsultacji „będą omawiać m.in. sytuację na Ukrainie. Wśród poruszanych tematów znajdą się także bieżące zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i obrony, kwestie związane z cenami energii i bezpieczeństwem dostaw w regionie. Przedmiotem rozmów premierów będą także wybrane kwestie dwustronne, m.in. dotyczące współpracy gospodarczej, oraz z agendy UE.” [52]
Znamienne, że mimo napiętej sytuacji związanej z działaniami litewskich władz zmierzających do kolejnego ograniczania funkcjonowania polskiego szkolnictwa na Litwie – 15 września Polacy protestowali przeciwko tym działaniom pod ambasadą, sprawujących prezydencję w Unii Europejskiej, Czech [53] – wśród wymienionych przez Piotra Müllera kwestii dwustronnych nie znalazły się problemy polskiej oświaty.

Litwa zachowała się zupełnie inaczej. 15 września – w przeddzień konsultacji – na portalu lrt.lt [54] ukazał się wywiad premier Litwy Ingridy Šimonytė, [55] formalnie utrzymany w tonacji, którą Niemcy określają: gemütlich. [56] Komentując, że to już trzecie konsultacje, Pani Premier mówiła: „Dla mnie osobiście jest to miła tradycja. Jest takie powiedzenie, że
pierwszy raz jest zbiegiem okoliczności, drugi tendencją, a trzeci tradycją. (…) Uważam, że będziemy je powtarzali, ponieważ tematów, które byłyby aktualne dla obu krajów i wspólnych projektów jest bardzo wiele”. Ale ta dobroduszność to pozór. Ingrida Šimonytė to wytrawna landsbergistka, twórczo nawiązująca do swego mistrza – mam tu oczywiście na
myśli starego sajudistę Vytautasa, a nie młodego Gabrieliusa. *K/ Już w tytule wykluczyła jakiekolwiek ustępstwa ws. ustawy o mniejszościach narodowych – „Ustawa o mniejszościach narodowych prawdopodobnie za rok”.*I/ Następnie, zapytana przez Evelinę Knutovič o konflikt wywołany przez reorganizacją szkół w rejonie trockim – w Połukniu i Starych Trokach *J/, faktycznie poparła decyzje trockiego samorządu, mówiąc „Dołączenie do większych placówek nie jest najgorszym rozwiązaniem, kiedy istnieje chęć utrzymania szkoły w konkretnej lokalizacji i w tym samym czasie sprawienia, aby była częścią większej wspólnoty. Taka propozycja od początku jednak spotkała się z dużym oporem społeczności. Cieszę się zatem, że samorząd podjął optymalną decyzję. Wiem, że są niezadowolone osoby. Szkoda, że musimy o tym dyskutować z ministrami czy premierami. To nie musiałoby tak wyglądać”. Swoją wypowiedź w tej kwestii zamknęła następującą konkluzją: „w wymienionej sytuacji decyzję samorządu starano się zmienić rękoma rządu. Tak, rząd może ingerować w sprawy samorządu, jeżeli ten łamie prawo, ale skoro tak się nie dzieje, to może spokojnie przyjmować odpowiednie decyzje. W związku z tym odbyły się dodatkowe dyskusje, które sprawiły, że samorząd modyfikował decyzje i uważam, że nie jest to zła opcja”.

Dla Litwinów niewątpliwie. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na taką wypowiedź litewskiej Pani Premier: ”W końcu rozporządzenia, dotyczące sieci szkół przewidują wyjątki dla placówek mniejszości narodowych. Warto zaznaczyć, że omówiliśmy je wcześniej z rządem RP (sic !!!) na zasadzie parytetu”. Co to konkretnie znaczy nie wiadomo. Evelina Knutovič o to nie zapytała. Według zapowiedzi rzecznika Piotra Müllera, [57] w konsultacjach, oprócz premiera Matusza Morawieckiego, planowali wziąć udział „ministrowie: spraw zagranicznych, obrony, aktywów państwowych, infrastruktury, rozwoju i technologii, finansów, edukacji i nauki, zdrowia, rodziny i polityki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego”. I, sądząc po późniejszych relacjach, wzięli – nie zawsze wiadomo… Po co ?.
Na oficjalnym portalu Kancelarii Premiera znalazło się takie podsumowanie konsultacji: [58] „Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne, wojna na Ukrainie, sytuacja Polaków, którzy mieszkają na Litwie oraz mniejszości litewskiej w Polsce to główne tematy rozmów podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Ingridy Šimonytė. Rozmowy były prowadzone także w obszarach: spraw zagranicznych, energii, transportu, spraw wewnętrznych, gospodarczych, finansowych, sprawiedliwości, zdrowia, edukacji, nauki i sportu, zatrudnienia i spraw społecznych oraz kultury i cyfryzacji. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji z okazji III polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych. Podczas wizyty szef polskiego rządu spotkał się także z prezydentem Gitanasem Nausėdą”.
Trzeba zwrócić uwagę, że po raz pierwszy pojawia się fraza o sytuacji Polaków na Litwie politpoprawnościowo zestawiona z mniejszością litewską w Polsce. Tyle, że konkretnie o jakie elementy tej sytuacji chodziło nie zostaliśmy poinformowani. Z innych doniesień wiadomo, że polskim akcentem wizyty w Wilnie był udział ministra Przemysława Czarnka w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek siedziby wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. [59] Kwestia ta nie była jednak na pewno tematem konsultacji polsko-litewskich. Ponoć doszło do rozmowy Przemysława Czarnka z jego litewskim odpowiednikiem. Z jakim rezultatem czas pokaże. Pragmatyka romów polsko-litewskich nie napawa tu optymizmem. Jeśli chodzi o przywołaną powyżej Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządu Republiki Litewskiej… [60] to jest to
typowy dla takich dokumentów zestaw uroczystych, politpoprawnych ogólników, z których niewiele wynika. Merytorycznie dotyczy ona sytuacji międzynarodowej (Rosji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Unii), wojny i bezpieczeństwa, kryzysu energetycznego. Wszystko aż do bólu przewidywalne. Jedynym zaskakującym elementem tej Deklaracji jest następujący jej
fragment: „Pozostajemy oddani sprawie ochrony praw mniejszości polskiej na Litwie i mniejszości litewskiej w Polsce, pamiętając o naszych zobowiązaniach w tym zakresie, które wynikają z polsko-litewskiego Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, a także z naszych zobowiązań międzynarodowych. Zobowiązujemy się do utrzymywania i wzmacniania wysokiej jakości edukacji dla mniejszości narodowych, która umożliwi młodym ludziom zachowanie ich tożsamości kulturowej, a także stawanie się
rzecznikami wartości obywatelskich w ich własnych krajach i na całym świecie.”

Ściślej biorąc zaskakujące jest odwołanie się do „polsko-litewskiego Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”. Ani PISowscy oficjele ze strony polskiej, ani skverneliści i landsbergisiątka ze strony litewskiej nie przyzwyczaili nas do takiej retoryki. Tyle, że retoryka przytoczonego fragmentu Deklaracji Wspólnej, włącznie z odwołaniem się do polsko-litewskiego Traktatu, jest retoryką pustą. To nic nie znaczący ozdobnik nie zawierający żadnej konkretnej treści, ani żadnego zobowiązania. Zapewne gdyby zapytać obojga sygnatariuszy tej Deklaracji jakie zapisy o prawach mniejszości zawiera Traktat polsko-litewski popisaliby się dużej klasy ignorancją. Jeśli chodzi o Ingridę Šimonytė to o jej niewiedzy świadczą przytoczone wyżej fragmenty wywiadu. [55] Jeśli chodzi o Mateusza
Morawieckiego, to – jako, że wywodzi się mentalnie z fanatycznie giedroyciowskiej „Solidarności Walczącej” – z prawdopodobieństwem bliskim pewności cechuje go polonoimmobilizm, przynajmniej w odniesieniu do Polaków na Wschodzie.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na lekko groteskowy aspekt wileńskiej wizyty, chyba jednak pasujący do charakteru tych konsultacji. A mianowicie: „»Demontaż pomników z czasów ZSRR w państwach bałtyckich ma bardzo duże znaczenie dla regionu« – ocenił w piątek w Wilnie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. [61] »To było zło i pozostałości tego zła nie są akceptowalne«". To, że demontażem niechcianych pomników w Wilnie zajmuje się polityk, który przez siedem lat nie potrafił wystawić jednego pomnika w Warszawie, pomnika Bitwy Warszawskiej, wydaje mi się lekko absurdalne. Zwłaszcza, że Litwini już to robią. Jakiś czas temu usunęli socrealistyczne figury z Zielonego Mostu w Wilnie. [62] „W ubiegłym roku ze stołecznej przestrzeni zniknął pomnik poświęcony sowieckiemu pisarzowi Petrasowi Cvirce.*N/ W listopadzie br. ma być zdemontowany kompleks rzeźb upamiętniający radzieckich żołnierzy na cmentarzu na Antokolu.” [63]

PRZYPISY:
*I/ – 10 października 1939 r. – podpisanie umowy litewsko-sowieckiej o przejęciu przez Litwę polskiej Wileńszczyzny. 27 października 1939 r. – faktyczne przejęcie przez Litwę polskiej Wileńszczyzny równoznaczne z początkiem litewskiej okupacji.
*J/ – kolaborująca z Niemcami formacja litewska – Lietuvos Vietinė Rinktinė – dowodzona przez gen. Povilasa Plechavičiusa (Paweł Plechowicz – miał polskie pochodzenie), rozbita przez oddziały AK 13/14 maja 1944 r. w bitwie pod Murowaną Oszmianką. Po tej klęsce gen. Povilas Plechavičius został aresztowany przez Niemców a jego formacja rozwiązana.
*K/ – Gabrielius Landsbergis – wnuk Vytautasa, deputowany do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejmas, od 2015 przewodniczący Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), bardziej znanych pod nazwą Konserwatystów, minister spraw zagranicznych w rządzie Ingridy Šimonytė.
*L/ – Na Litwie nie ma ustawy o mniejszościach narodowych. Poprzednia – uchwalona 23 listopada1989 r. jako restrykcyjna wobec litewskich Polaków, korzystnie dla nich znowelizowana 29 stycznia 1991 r. – przestała obowiązywać na początku 2010 r. Od tej pory litewskie władze robią wszystko co mogą by nie uchwalić nowej. Czynią to przy faktycznym wsparciu swego strategicznego sojusznika – Polski.
*M/ – 31 marca 2022 r. Samorząd rejonu trockiego „podjął krytykowaną przez polską społeczność na Litwie decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji dwóch polskich szkół w Starych Trokach oraz Połukniu. Mimo wielu protestów i licznych rozmów, po dwóch miesiącach niepewności, Radni Samorządu rejonu trockiego zadecydowali, że Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach i Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu zostaną przekształcone w filie innych szkół”. [64] Społeczność polska potraktowała te decyzje jako uderzenie w jej prawa oraz wstęp do likwidacji tych placówek i zdecydowanie domaga się ich odwołania. Na razie bezskutecznie.

*N/ – Petras Cvirka to litewski komuch. „»Wielu uważa, że pomnik Petrasa Cvirki w centrum stolicy reprezentuje jego zasługi jako pisarza. Jednak w rzeczywistości ten pomnik został zbudowany dla niego, jako osoby, która aktywnie współpracowała z reżimem sowieckim, przypomniała filozof Nerija Putinaitė. Ten pomnik został zbudowany prawdopodobnie dlatego, że (Cvirka – ACH) był jednym z najbardziej lojalnych pisarzy wobec nowego reżimu, któremu podczas swojego krótkiego życia, prawdopodobnie pomógł się ugruntować« – powiedziała N. Putinaitė”.
„»Jego życie jest zapomniane. Myślę, że wielu zapomniało nawet o tym, że był w delegacji, która udała się na Kreml w 1940 roku« – powiedziała N. Putinaitė.” [65] – (tłumaczenie translator Google skorygowany przez autora). O postaci Petrasa Cvirki zapomniano nie tak do końca. Pod koniec czerwca tego roku odbyłem z przyjaciółmi wycieczkę nadniemeńską trasą między Kownem a Jurborkiem. Jak wszędzie na Litwie była ona bardzo dobrze oznakowana pod kątem miejsc wartych zwiedzania. Tuż przed Wieloną natknęliśmy się na dzrzeworytowy drogowskaz z napisem: P. CVIRKOS TĖVIŠKĖ (DOM OJCZYSTY P. CVIRKI), wkrótce potem na turystyczny bilbord informacyjny zatytułowany: Petro Cvirkos TĖVIŠKĖS SOBYBA (OJCZYSTA ZAGRODA Petrasa Cvirki), a w końcu na samą zagrodę. Oznaczenie P. Cvirkos tėviškė znajduje się również na litewskich mapach. [66]

BIBLIOGRAFIA:
UWAGA: dostęp do wszystkich poniższych postów internetowych: 17.09.2022.
[49] patrz: Chajewski Adam,„Dni upokarzania Polski część II.”, 17.09.2022.; patrz: https://politykapolska.eu/2022/09/17/dni-upokarzania-polski/
[50] portal wpolityce, „Konsultacje rządów Polski i Litwy. »Cały świat przyznał nam rację«; »Cena rosyjskiego gazu to szantaż i ukraińska krew«",
16.09.2022., patrz: https://wpolityce.pl/polityka/614563-konsultacjeadow-polski-i-litwyswiat-przyznal-nam-racje
[51] Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, „Polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe” (Program Prasowy), bez daty; patrz: https://www.gov.pl/web/premier/polsko-litewskie-konsultacje-miedzyrzadowe
[52] Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Müller – Rzecznik Prasowy Rządu, „Zapowiedź: premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych”, 13.09.2022.; patrz: https://www.gov.pl/web/premier/zapowiedz-premier-mateusz-morawiecki-wezmie-udzial-w-polsko-litewskich-konsultacjach-miedzyrzadowych
[53] portal awpl.lt, „Wiec przeciwko dyskryminacji polskiego szkolnictwa na Litwie”; patrz: http://www.awpl.lt/?p=25559#more-25559 , także: portal zw.lt, „Wiec przeciwko dyskryminacji polskiego szkolnictwa na Litwie”, 15.09.2022., patrz: https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/wiec-przeciwko-dyskryminacji-polskiego-szkolnictwa-na-litwie/
[54] lrt – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija / Litewskie Narodowe Radio i Telewizja.
[55] Evelina Knutovič, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, „Šimonytė: Ustawa o mniejszościach narodowych prawdopodobnie za rok”, 15.09.2022.; patrz: https://www.lrt.lt/pl/wiadomosci/1261/1780357/simonyte-ustawa-o-mniejszosciach-narodowych-prawdopodobnie-za-rok
[56] gemütlich – dobroduszny, przytulny, swobodny, wygodny, nieskrępowany, serdeczny.
[57] portal l24lt, „Premier Morawiecki przyjedzie do Wilna”, 14.09.2022.; patrz: http://l24.lt/pl/polityka/item/379482-premier-morawiecki-przyjedzie-do-wilna
[58] Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, „Premier w Wilnie: kolejne polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe cementują naszą przyjaźń”, 16.09.2022.; patrz: https://www.gov.pl/web/premier/premier-w-wilnie-kolejne-polsko-litewskie-konsultacje-miedzyrzadowe-cementuja-nasza-przyjazn
[59] portal l24.lt, „Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku” , 16.09.2022.; patrz: http://l24.lt/pl/oswiata/item/379573-w-wilnie-wmurowano-kamien-wegielny-pod-budowe-nowego-budynku-wilenskiej-filii-uniwersytetu-w-bialymstoku ; także: portal zw.lt, „Filia UWB w Wilnie: Wmurowanie kamienia węgielnego”,16.09.2022.; patrz: https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/filia-uwb-w-wilnie-wmurowanie-kamienia-wegielnego/
[60] Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządu Republiki Litewskiej uzgodniona podczas trzecich Konsultacji Międzyrządowych, Wilno, 16.09.2022; patrz:
Wsp%C3%B3lna_Deklaracja_Rz%C4%85du_Rzeczypospolitej_Polskiej_oraz_Rz%C4%85du_Republiki_Litewskiej_uzgodniona_podczas_trzecich_Konsultacji_Mi%C4%99dzyrz%C4%85dowych.pdf
[61] portal zw.lt, „Wicepremier RP prof. Piotr Gliński w Wilnie o demontażu sowieckich pomników: pozostałości zła nie są akceptowalne”, 16.09.2022.; patrz: https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/wicepremier-prof-piotr-glinski-w-wilnie-o-demontazu-sowieckich-pomnikow-pozostalosci-zla-nie-sa-akceptowalne/ ; także: portal wpolityce.pl, „Jednoznaczny głos wicepremiera Glińskiego na Litwie: "»Nie chcemy pomników chwały Armii Czerwonej w miejscach publicznych«", 16.09.2022.; patrz: https://wpolityce.pl/polityka/614549-glinski-na-litwienie-chcemy-pomnikow-chwaly-armii-czerwonej
[62] portal zw.lt, „Zielony most świeci pustkami. Zdjęto ostatnie rzeźby”, 21.07.2015. patrz: https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/zielony-most-swieci-pustkami-zdjeto-ostatnie-rzezby/
[63] Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, „»Muszą być zmieniane, likwidowane«”. Wicepremier RP o demontażu sowieckich pomników w państwach bałtyckich”, 16.09.2022.; patrz: https://www.lrt.lt/pl/wiadomosci/1261/1781130/musza-byc-zmieniane-likwidowane-wicepremier-rp-o-demontazu-sowieckich-pomnikow-w-panstwach-baltyckich
[64] Europejska Fundacja Praw Człowieka, „Bolesna decyzja Samorządu trockiego o reorganizacji dwóch polskich szkół w rejonie”, 01.04.2022.; patrz: https://www.efhr.eu/2022/04/01/bolesna-decyzja-samorzadu-trockiego-o-reorganizacji-dwoch-polskich-szkol-w-rejonie/
[65] Dalia Plikūnė, „Garsusis Petras Cvirka: Vilniaus centre stovi paminklas visai ne rašytojui. N. Putinaitės komentaras”, („Słynny Petras Cvirka: w centrum Wilna stoi pomnik wcale nie pisarza. Komentarz N. Putinaitė”), 11.11.2017.; patrz: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/garsusis-petras-cvirka-vilniaus-centre-stovi-paminklas-visai-ne-rasytojui.d?id=76317533
[66] „Kelių Atlasas Lietuva, Leidykla „Briedis”, Vilnius 2011, s. 86.

===========================

DNI UPOKARZANIA POLSKI cz. I – ANEKS

W części pierwszej tych rozważań pisałem o polityce historycznej Białorusi, w której ważną funkcję – od zeszłego roku, kiedy go ustanowiono – pełni Dzień Jedności Narodowej (Дзень народнага адзінства) obchodzony 17 września. [1] W tym roku Dzień ten obchodzone po raz drugi. Szczególną rangę nadało obchodom wystąpienie białoruskiego autokraty – prezydenta Aleksandra Łukaszenki. [2] Wygłaszane przez niego mądrości, takie jak:
– „W sojuszu ze wschodniosłowiańskimi sąsiadami białoruskie ziemie się rozwijały, a w objęciach Zachodu umierały”;
– „Nas grabiono, niszczono jako naród w czasie Rzeczpospolitej i w czasie 20-letnich polskich rządów na naszych zachodnich ziemiach. Ziemiach, które i dziś polskie elity nazywają »wschodnimi kresami«”;
– podczas II wojny światowej Białorusini i inne „radzieckie narody wyzwoliły Polskę od faszyzmu” ale „kto tam dzisiaj o tym pamięta? Czym nam dziś odpowiadają? Kartami Polaka, fake’ami Biełsatu, programami Kalinowskiego, ośrodkami emigracji politycznej, ByPolami, BySolami *A/ i innymi ideologicznymi dywersjami. Dodajmy do tego fakt, że na terytorium tych państw powstają dziś oddziały siłowe mające na celu obalenie władz Białorusi i powrót do 1939 roku”. świadczą
– albo o zerwaniu przez Aleksandra Łukaszenkę jakiejkolwiek więzi z rzeczywistością;
– albo o piramidalnym prymitywizmie białoruskiej propagandy puszczającej się na jawny rympał.
Swoistym prequelem tych wydarzeń była hucpa zorganizowana dzień wcześniej – 16 września. [3] Jakiś łukaszenkowski no-nejm odsłonił nagrobek niejakiego Emila Czeczki, *B/ wygłaszając przy tym absurdalną deklarację:
„On rzucił wyzwanie polskim władzom, które moim zdaniem prowadziły politykę ludobójstwa na białorusko-polskiej granicy. Władzom, które zamykają usta swoim obywatelom – oni nie mogą powiedzieć, co myślą. Bez wątpienia, czynu Emila Czeczki, jak obiecaliśmy, jak mówiliśmy, nie zapomnimy.
Postanowiliśmy (…) ustanowić nagrodę im. Czeczki. Będziemy ją wręczali wspólnie, będziemy podejmować decyzje razem z Polakami, oczywiście, obywatelom Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, tym, którzy walczą o wolność słowa, o prawdziwą demokrację i o prawa człowieka. Oprócz tego, z naszymi zagranicznymi partnerami postanowiliśmy stworzyć międzynarodową fundację im. Emila Czeczki”.
Jakby było mało tych absurdów, z całkowicie miedzianym czołem oświadczył co następuje: „Stojąc tu, nad grobem Emila Czeczki, chcę powiedzieć, że sami dobrze widzicie, jak my, Białorusini, traktujemy polskie wojskowe cmentarze. Tu są pochowani żołnierze polscy różnych epok”.
Rzeczywiście, na cmentarzu, na którym pochowano Emila Czeczkę „znajdują się mogiły poległych żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919.” [4] Ciekawe jakie nonsensy wymyślą w przyszłym roku ?

PRZYPISY:
*A/ „Program Kalinowskiego, o którym wspomniał Łukaszenka prowadzony jest od 2006 roku. To program stypendialny dla białoruskiej młodzieży. ByPol, o którym mówił, jest to organizacja byłych białoruskich mundurowych stojąca w opozycji do rządu Białorusi, a BySol to organizacja, która wspiera ofiary białoruskiego reżimu i represji”. [5]
*B/ Emil Czeczko – „polski żołnierz w stopniu starszego szeregowego , dezerter do Białorusi . Po ucieczce odegrał epizodyczną rolę propagandową w medialnym uwiarygadnianiu oceny kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy z perspektywy władz Alaksandra Łukaszenki .” [4] Zmarł 17 marca 2022 r. w niejasnych okolicznościach.

BIBLIOGRAFIA:
UWAGA: dostęp do wszystkich poniższych postów internetowych: 18.09.2022.

[1] patrz: Chajewski Adam,„Dni upokarzania Polski część I.”, 14.09.2022.; patrz: https://politykapolska.eu/2022/09/14/dni-upokarzania-polski-cz-i/
[2] portal wpolityce.pl, „Białoruski dyktator znów prowokuje! Kłamliwe wystąpienie Łukaszenki 17 września: »Radzieckie narody wyzwoliły Polskę od faszyzmu," 18.09.2022.; patrz: https://wpolityce.pl/swiat/614762-bialoruski-dyktator-znow-prowokuje-klamliwe-wystapienie
[3] portal wpolityce.pl, „Co za absurd! Reżimowi działacze na Białorusi ustanowią nagrodę imienia… Emila Czeczki. "»Rzucił wyzwanie polskim władzom«", 18.09.2022.; patrz: https://wpolityce.pl/swiat/614609-absurd-na-bialorusi-ustanowia-nagrode-imienia-czeczki
[4] portal pl.wikipedia.org, „Emil Czeczko”, 17.09.2022.; patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Czeczko
[5] portal o2.pl, „Łukaszenka znów uderza w Polskę. Mocne zarzuty. "»Niszczono nas jako naród«", 18.09.2022.; patrz: https://www.o2.pl/informacje/lukaszenka-znow-uderza-w-polske-mocne-zarzuty-niszczono-nas-jako-narod-6813646896941792a

[bsa_pro_ad_space id=4]