Najwyższy rabin: “Ameryka się rozpada. Izrael musi wystąpić jako nowe światowe supermocarstwo.”

0
888

“I wszystkie rodziny ziemi będą sobie błogosławić przez ciebie,”
1 Mojżeszowa 12: 3 (The Israel BibleTM)

Jeden z najbardziej szanowanych rabinów Izraela, rabin Shmuel Eliyahu (foto), wydał oświadczenie o statusie Ameryki jako słabnącego światowego supermocarstwa i przesłanie nadziei dla Izraela na wypełnienie pustki. Rabin Eliyahu jest głównym rabinem Safed i członkiem Naczelnej Rady Rabinatu.

Wielki kryzys, który obecnie ma miejsce w Ameryce

Jeśli chodzi o wynik wyborów w USA, rabin Eliyahu wyjaśnia, że schizma jest głębsza niż incydent z zeszłego tygodnia na Kapitolu, mówiąc: „Wielki kryzys, który obecnie ma miejsce w Ameryce, nie zaczął się od szturmu na Kapitol. Zaczęło się od braku zaufania Partii Demokratycznej do prezydentury Trumpa, wyrażającego się w burzliwych protestach w całych Stanach Zjednoczonych, i przypisywaniu mu etykiet w każdy możliwy obraźliwy sposób ”.

Rabin dodał, że do kryzysu przyczynia się również brak zaufania Republikanów do procesu wyborczego w Ameryce.

„Z ogromnym smutkiem możemy wspominać to wydarzenie jako część procesu schodzenia Stanów Zjednoczonych ze sceny historii świata. To smutna chwila, ale to się dzieje ”.

Faraon też upadł

Przypominając upadek starożytnego Egiptu, rabin posługuje się historycznym precedensem, aby poprzeć swoje twierdzenie: „To nie pierwszy raz, kiedy supermocarstwo upadło z powodu kryzysu wartości i powróciło do bycia zwykłym krajem wśród innych narodów. Tak było w dawnych czasach z Egiptem i Rzymem. Tak stało się z Imperium Osmańskim około sto lat temu, aż do upadku Imperium Rosyjskiego, które upadło 30 lat temu, obaj upadli z powodu upadku wartości, które doprowadziły do ich upadku, a także upadku ich wielkiej potęgi jako światowi przywódcy ”.

Rabin Eliyahu przypomniał również upadek Francji i Wielkiej Brytanii, które kiedyś były „uważane za część czterech mocarstw rządzących światem”. Dodał, że upadły, tak jak cała Europa upadła z powodu wartości … lub raczej ich braku.

Wartości poprawności politycznej

„Wartości sprawiedliwości zostały zastąpione poprawnością polityczną. Wartości rodzinne zostały zastąpione wartościami hedonizmu. Wskaźnik urodzeń, który spadł poniżej czerwonej linii, spowodował, że europejscy przywódcy otworzyli wrota dla masowej migracji muzułmańskiej, która wypełniłaby pustkę, a Europa zaczęła całkowicie tracić swój charakter ”.

Rabin Eliyahu postrzega rozwój wydarzeń jako okazję dla Izraela do zintensyfikowania i zajęcia miejsca Ameryki jako światowego supermocarstwa. Popiera swoją propozycję, nazywając Izrael światowym liderem wartości rodzinnych, mówiąc: „Zostaliśmy wezwani, aby wypełnić tę próżnię. Istnieją również problemy w państwie Izrael, ale w przeciwieństwie do Europy, Izrael jest światowym liderem pod względem stabilności wartości rodzinnych. Średnia liczba dzieci na izraelską kobietę jest dwukrotnie większa niż średnia w świecie zachodnim i to właśnie napędza gospodarkę i kreatywność Izraela. Izrael jest również liderem na świecie pod względem najmniejszej liczby dzieci samotnych matek ”. Jeśli chodzi o potencjalne powstanie, rabin Eliyahu odnosi się do zniszczenia drugiej świątyni jako dowodu, że podobna sytuacja nie może się powtórzyć, mówiąc: „Jeśli chodzi o stabilność rządu, nie jesteśmy w żaden sposób podobni.

W Izraelu nie może być rewolucji antyrządowej. Przy wszystkich zarzutach, jakie mamy odnośnie tej i tej korupcji w systemie rządów, nikt z nas nie ma aspiracji do buntu wojskowego.

Wszyscy pamiętamy wysoką cenę zniszczenia drugiej świątyni i nie można tego powtórzyć.

Rabin powiedział również, że Izrael podąża za zachodnim światem pod względem spożycia alkoholu i narkotyków.

Nie pretensjonalne, ale Tora

Uznając, że jego proklamacja może zostać odebrana jako protekcjonalna, rabin wyjaśnia, że to wszystko jest częścią planu Boga, mówiąc:

„Izrael jest stabilny i jest wezwany do zajęcia miejsca jako światowego lidera wartości. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi brzmi to bardzo pretensjonalnie, ale to jest obietnica, którą Bóg obiecał naszemu przodkowi Abrahamowi ”.

I wszystkie narody ziemi będą sobie błogosławić przez ciebie (Rdz 12,3)

Tłum. za israel365news.com

fot.: Yonatan Sindel / Flash90