Co wciąż muszą przekazać opinii publicznej czołowi kandydaci na szczepionki przeciwko COVID ?

0
3488
[bsa_pro_ad_space id=5]

Publikujemy przetłumaczony art. z CHD (Children’s Health Defense) z linkami do stron angielskojęzycznych – redakcja PP.

Rob Verkerk, PhD

Biorąc pod uwagę, jak wiele jeszcze nie wiemy, nie jest dla nas jasne, dlaczego ci z nas, którzy żądają więcej informacji na temat wiodących szczepionek na COVID, są marginalizowani. My po prostu korzystamy z naszego prawa do świadomej zgody.

Wyścig trwa

Podczas gdy wszyscy próbują wybrać potencjalnych zwycięzców światowego wyścigu do produkcji szczepionek przeciwko COVID, pomyśl o tych z nas, którzy są świnkami morskimi. My, opinia publiczna, jak również zaniepokojeni lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, musimy jasno określić, jakich informacji jeszcze potrzebujemy, aby wyrazić zgodę – zakładając, że wprowadzenie szczepionek nie będzie obowiązkowe w Twoim kraju lub stanie.

[bsa_pro_ad_space id=8]

To pytanie ważniejsze, niż byłoby to konieczne, gdybyśmy mieli funkcjonujące demokracje. Jednak w większości krajów, które cieszyły się w ostatnich latach rządami demokratycznymi, środki nadzwyczajne przyznane w wyniku określenia przez Światową Organizację Zdrowia WHO w dniu 11 marca 2020 r. COVIDa-19 jako „pandemii”, spowodowały powszechne zastąpienie demokracji przez przymus i rządy autorytarne.

Co więcej – ci, którzy zadają pytania dotyczące szczepionek, są zmarginalizowani jako teoretycy teorii spiskowych. Duża międzynarodowa ankieta z udziałem ponad 13 000 osób z 19 krajów, opublikowana w Nature Medicine wykazała, że ​​71% ankietowanych zgodziłoby się na szczepienie, gdyby „okazało się, że jest ono bezpieczne i skuteczne” (ale kto o tym decyduje)?

Najwyższy wskaźnik akceptacji (88%) stwierdzono w Chinach, a najniższy w Rosji (55%). To samo badanie wykazało, że akceptacja była silnie skorelowana z zaufaniem do rządów – co przypomina, że rządy, którym nie udało się zdobyć zaufania swoich obywateli, muszą wziąć na siebie pewną odpowiedzialność za brak zaufania do szczepionek.

Niewystarczające dane

Dla wielu problemem jest nie tylko brak zaufania, ale także brak danych. Naukowcy tacy jak dr Tom Jefferson z Cochrane i Centre for Evidence Based Medicine (Centrum Medycyny Opartej na Dowodach) Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także dr Peter Doshi, zastępca redaktora naczelnego BMJ (British Journal of Medicine), od dawna opowiadają się za pełną przejrzystością danych z badań, aby umożliwić niezależne analizowanie prowadzonych badań klinicznych przez twórców szczepionek (i leków)..

Do pełnej przejrzystości nawołują również Médecins Sans Frontières (MSF) / Lekarze bez Granic, którzy niedawno ostrzegali: „… skąpość informacji ujawnionych na temat „obietnic not-for-profit (nie dla zysku)” firmy AstraZeneca powinna być sygnałem ostrzegawczym, że nie można ufać Wielkiej Farmacji (Big Pharma) w jej działaniach na rzecz zdrowia publicznego”.

Chociaż niektórzy producenci szczepionek zgodzili się nie czerpać zysków z pandemii, AstraZeneca dała jasno do zrozumienia, że ​​ogranicza swoje zobowiązanie not-for-profit do 1 lipca 2021 r., kiedy to – według jej ustaleń – nastąpi koniec okresu pandemii.

Najwyraźniej mają dostęp do kryształowej kuli, do której my nie mamy dostępu!

Zapowiedzi firm Pfizer i Moderna

W komunikacie prasowym firmy Pfizer z 9 listopada 2020 r. stwierdzono, że szczepionka BNT162b2 jest „skuteczna w 90%”. Następnie pojawiło się stwierdzenie Moderny o „94,5% skuteczności”. Moderna została następnie wyparta z pierwszego miejsca na podium przez srebrnego medalistę z poprzedniego tygodnia, firmę Pfizer, gdy zaledwie wczoraj wrócił on z ogłoszeniem 95% skuteczności, po zakończeniu badania klinicznego fazy III. Oczywiście ta różnica wynosząca 0,5% jest bez znaczenia pod względem znaczenia statystycznego.

Wszystkie te prężne twierdzenia (marketingowe – przyp. red.) zostały sformułowane niejako mimochodem względem braku odniesienia do poważnych reakcji niepożądanych, które są z kategorii takich, które zagrażają życiu. Fakt, że 9 czołowych twórców szczepionek zobowiązało się do postawienia na pierwszym miejscu bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów z COVID-19 (a więc przed zyskami), ma bez wątpienia pomóc w zbudowaniu zaufania wśród niezdecydowanej opinii publicznej.

Jakby tego było mało – sieć niesie pełno wiadomości o szczepionce Oxford / AstraZeneca, dzięki niedawno opublikowanemu artykułowi w „The Lancet”. Nagłówek mówił, że odporność jest równie dobra u osób starszych, jak i młodszych, ale nie mamy wystarczająco dużo danych dotyczących dynamiki adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej, aby naprawdę obiektywnie ocenić to stwierdzenie. Niewielką uwagę zwrócono na zwiększenie skutków niepożądanych w przypadku zmodyfikowanej genetycznie szczepionki dla szympansów ukierunkowanej na SARS-CoV-2 w porównaniu z kontrolną szczepionką przeciw zapaleniu opon mózgowych.

Ale jak w przypadku każdej propozycji marketingowej, istnieje więcej niż tylko jeden USP (United States Pharmacopeia), czyli deklarowana skuteczność w badaniu klinicznym fazy III. Inni gracze rynkowi, tacy jak Johnson & Johnson czy Novavax, twierdzą, że standardowe temperatury chłodnicze wymagane dla ich szczepionek będą prawdopodobnie bardziej dostosowane do globalnej logistyki i dystrybucji.

Manifest dotyczący przejrzystości szczepionek

W maju 2020 r. wspólnie z naszymi kolegami z Brytyjskiego Towarzystwa Medycyny Ekologicznej wydaliśmy manifest zawierający 10 kryteriów informacyjnych, które naszym zdaniem powinny być warunkiem udzielenia świadomej zgody na szczepienie COVID. Te kryteria zawierają m.in. punkt, aby producenci udostępniali surowe dane z badań klinicznych w domenie publicznej, aby umożliwić ich niezależną analizę, ujawnienie pełnej listy składników szczepionek oraz stanu naturalnie nabytej odporności w reprezentatywnych populacjach przed rozpoczęciem szczepień.

Poniższa tabela przedstawia dotychczasowe wyniki szczepionek BioNTech / Pfizer i Moderna zgodnie z naszymi kryteriami przejrzystości. Niewątpliwie jeszcze długa droga przed nami przed zadeklarowaniem istotnej przejrzystości produktów.

Tabela. Aktualny stan przejrzystości szczepionek mRNA firm BioNTech/Pfizer i Moderna (19.11.2020)

Co wciąż muszą przekazać opinii publicznej czołowi kandydaci na szczepionki przeciwko COVID ? Table 10 Criteria

LEGENDA:

zielony – wszystkie dane zostały udostępnione publicznie,
czerwony – żadne albo bardzo mało danych zostało udostępnionych publicznie
pomarańczowy – część lub znaczna ilość danych została udostępniona publicznie
szary – jest zbyt wcześnie na dokonywanie ocen

 

Pełna lista kryteriów względem producentów szczepionek po polsku:

  1. Pełne ujawnienie surowych danych z badań i prób klinicznych w celu umożliwienia przeprowadzenia niezależnej analizy.
  2. Pełna przejrzystość dotycząca prób skuteczności i bezpieczeństwa produktu.
  3. Pełna przejrzystość na temat platform szczepionkowych i technologii używanych do szczepionek komercyjnych.
  4. Przeprowadzenie pełnych badań oceniających ryzyka związane ze stosowanymi dodatkami (adjuwantami).
  5. Pełne ujawnienie składu szczepionki w komercyjnych ulotkach.
  6. Pełna przejrzystość na temat wszystkich działań niepożądanych we wszystkich badaniach oraz okresie po rozpoczęciu sprzedaży.
  7. Wyjaśnienie na temat legalności i kryteriów dla braku płatności i odszkodowań związanych z okaleczeniem szczepionką z powodu niezawinionej winy.
  8. Wyjaśnienie na temat natury i stopnia odszkodowań rządowych zastępujących producenckie w przypadku okaleczenia szczepionką.
  9. Publiczne rozpowszechnienie informacji o stopniu naturalnie nabytej odporności (stadnej) przed rozpoczęciem roll-outu szczepionkowego.
  10. Zobowiązanie do w pełni demokratycznego procesu, jeśli rozważane byłoby obowiązkowe szczepienie.

Bez tych informacji niemożliwe jest udzielenie właściwie świadomej zgody.

Zajęcie się danymi

Ale posiadanie niezbędnych danych i informacji to dopiero początek. Następnie trzeba się nimi zająć. Dla wielu ważnym priorytetem będzie zważenie znanego stosunku ryzyka do korzyści ze szczepionki w stosunku do realnej potrzeby. Wymaga to zrozumienia niebezpieczeństwa stwarzanego przez wirusa, którego zjadliwość prawdopodobnie słabnie, a także znajomości zakresu naturalnie nabytej odporności. Należy również wziąć pod uwagę inne potencjalne związki, takie jak obserwowana korelacja między szczepieniem przeciwko grypie a zgonami związanymi z COVID.

Niedawne badanie sugeruje, że progi odporności stadnej, które przerywają przekazywanie wirusa, mogą wynosić zaledwie 10–20% naturalnie nabytej odporności, w porównaniu z ponad 60%-wą, jeśli odporność ma być uzyskana poprzez szczepienia losowe. Rzeczywistość jest taka, że ​​porównanie złożonego wzorca trwałej odporności pamięci komórek B i T zajmie znacznie więcej miesięcy i może się zdarzyć, że ekspozycja na prawdziwy wirus wywoła silniejszą i trwalszą reakcję niż ekspozycja na przykład na: endogennie wytwarzane białko wypustek (endogenously produced spike protein) po wstrzyknięciu syntetycznych sekwencji informacyjnego RNA.

Nie obwiniaj nas za to, że pytamy

W kontekście tego, ilu informacji jeszcze nie znamy lub nie mamy na tym etapie, nie jest dla nas jasne, dlaczego ci z nas, którzy proszą o więcej informacji na temat aktualnych zbiorów opracowywanych szczepionek COVID, są tak marginalizowani i wyśmiewani. Po prostu korzystamy z naszego prawa do świadomej zgody.

Opublikowano za zgodą Alliance for Natural Health International.

Tłum. Polityka Polska

WIDEO NA TEMAT SZCZEPIONEK mRNA FIRM BioNTech/Pfizer i Moderna [ENGLISH]

[bsa_pro_ad_space id=4]