Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana

0
766


Christus heri et hodie. Principium et Finis.

 Alpha et Omega.

Ipsius sunt tempora et saecula.

Ipsi gloria et imperium per universa aeternitatis saecula.

Per sua sancta vulnera gloriosa, custodiat et con­servet nos Christus Dominus.

 Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis.

 JI. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

 Veniat, quaesumus, om­nipotens Deus, super hunc incensum cereum larga tu­ae bene+dictionis infu­sio: et hunc nocturnum splendorem invisibilis regenerator intende, ut non solum sacrificium, quod hac nocte litatum est, ar­cana luminis tui admixtio­ne refulgeat; sed in quo­cumque loco ex huius san­ctificationis mysterio ali­quid fueerit deportatum, expulsa diabolicae fraudis nequitia, virtus tuae maiestatis assistat.

 Per Chri­stum Dominum nostrum. Amen

===========================

Chrystus wczoraj i dziś.

Początek i Koniec.

Jego są czasy i wieki.

Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków.

Przez swoje święte rany chwalebne niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan.

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności serca i umysłu naszego.

Błagamy Cię, Wszechmogący Boże, niechaj spłynie obfite bło­gosławieństwo Twoje na tę zapaloną świecę. O niewidzialny Dawco nowego życia, wejrzyj na ten płomień jaśniejący wśród nocy. Niech ofiara składana tej nocy rozbłyśnie tajemniczą ja­snością Twojego światła. A na każdym miejscu, gdzie zostanie zaniesiony płomień ze świętego  misterium, niech po usunięciu niegodziwych podstępów sza­tana okaże się potęga Twojego majestatu.

Przez Chrystusa, Pa­na naszego.

Amen

Obraz: Zmartwychwstanie Chrystusa, Piero della Francesca, 1468 r.


Wtedy otworzyły im się oczy i rozpoznali Go – (Łk 24,31)