Z frontu walki kredytobiorcy – banki [wiadomości StopBankowemuBezprawiu]

Skarga na sędziego który wbrew wyrokowi TSUE wydał nakaz zapłaty Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło skargę o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu. W dniu 25 września 2019 r. sędzia Sądu… Pismo SBB w sprawie mediacji zaproponowanych przez Centrum Mediacji Gospodarczych … Czytaj dalej Z frontu walki kredytobiorcy – banki [wiadomości StopBankowemuBezprawiu]