11-12.10. Kraków. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich”

0
1318
[bsa_pro_ad_space id=5]

Organizatorzy:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Komisja Kultury Słowian PAU, Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego oraz Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła

Program:

Piątek – 11 października

Duża Aula PAU
9.00 – 9.30 – Rejestracja
9.30 – 10.00 – Otwarcie konferencji

Wystąpienia:
1. prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus – Komisja Kultury Słowian PAU
2. mgr Przemysław Piasta Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego
3. dr Radosław Sławomirski Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła

10.00 – 13.30: Sesja I
Przewodniczący: dr hab. Dorota Gil prof. UJ, prof. dr hab. Czesław Partacz
1. prof. dr hab. Adam Wielomski: Upadek kosmopolitycznych imperiów. Nowe państwa i granice w Europie środkowo-wschodniej jako skutek procesów narodowotwórczych w XIX wieku.
2. prof. dr hab. Artur Śliwiński: Główne mocarstwa vs Polska na kongresie wersalskim (ekonomiczne aspekty obrony polskich interesów narodowych)
3. prof. dr Tatjana Bečanović : Montenegrin semiosphere after The Treaty of Versailles

11.20 – 11.40: Przerwa na kawę

4. red. Jan Engelgard: Kwestia rosyjska w polityce delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu.
5. prof. dr hab. Lech Miodyński: Geneza i losy serbskich idei anarchistycznych przed i po 1918 roku
6. prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy: Skrawek Świętej Rusi w Europie powersalskiej. Ruś Podkarpacka: tradycja i wymiar geopolityczny

13.00-13.30: Przerwa na kawę

13.30 – 15.00: Dyskusja panelowa

Temat: Znaczenie traktatu wersalskiego dla współczesnej Europy – idea państw narodowych jako alternatywa dla imperium europejskiego.

Moderator: red. Jan Engelgard
Uczestnicy: prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus, prof. dr hab. Lech Miodyński, mgr Przemysław Piasta, prof. dr hab. Czesław Partacz, prof. dr hab. Artur Śliwiński, mgr Adam Śmiech

15.00 – 15.50. Przerwa na obiad

15.50 – 18.30. Sesja II
Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Mazur, prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy

1. dr hab. Dorota Gil prof. UJ: Pomiędzy „integralnym jugoslawizmem” a „chrześcijańskim nacjonalizmem” – projekcje wspólnoty w obrębie serbskiej ideosfery po 1918 roku.
2. prof. dr hab. Czesław Partacz – Ukraiński integralny nacjonalizm jako pokłosie konferencji wersalskiej.
3. mgr Marcin Makowski – Indoeuropejczycy, Słowianie, Polacy – refleksje nt. narodowości w kontekście Konferencji Wersalskiej.
4. dr Agata Krzywdzińska: Traktat wersalski i jego znaczenie z perspektywy rosyjskiej telewizji

17.10 – 17.50: Przerwa kawowa

5. dr Renata Król-Mazur: Biskupi polscy wobec wschodniej granicy odrodzonej II Rzeczypospolitej.
6. mgr Adam Śmiech: Marian Seyda – idee i działalność poznańskiego endeka w zwierciadle Wersalu.
7. mgr Aleksander Zbirański: Historia poddana mitologizacji – Wersal jako wyzwanie dla wizji dziejów narodowych.

19.00 – Kolacja

Sobota – 12 września
PAU – sala im. Gerarda Labudy (parter)

9.30 – 13.00: Sesja III
Przewodniczący – prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

1. prof. dr hab. Grzegorz Mazur: Traktaty brzeskie państw centralnych z Rosją i Ukrainą jako preludium do traktatu wersalskiego
2. dr Radosław Sławomirski: Znaczenie Traktatu wersalskiego dla kultury polskiej
3. mgr Jarosław Jagiełło: Linia Dmowskiego. Między zasadą narodową a polityczną kreślenia granic Polski
4. mgr Jacek Kędzierski: Traktat wersalski – ustanowienie pokoju, czy zasiew wojny
5. prof. dr hab. Anna Raźny: Traktat wersalski – perspektywa cywilizacji pokoju

11.10 – 11.30. Przerwa kawowa

6. mgr Mateusz Kofin: Niepodległość, ale pod kuratelą? – Mały Traktat Wersalski i jego konsekwencje polityczno-prawne
7. dr Kamil Szybalski: Unifikacyjny charakter ideologii komunistycznej jako zaprzeczenie kulturotwórczego wymiaru traktatu wersalskiego
8. mgr Katarzyna Skała: Od Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców do jugonostalgii: czy projekt zjednoczenia Słowian południowych jest wciąż możliwy?

12.30: Podsumowanie konferencji

13.00: Obiad

[bsa_pro_ad_space id=4]