Matka Boża Różańcowa. Lepanto. Historycznie i aktualnie.

0
991
[bsa_pro_ad_space id=5]
7 października to dzień, w którym Kościół wspomina triumf modlitwy nad wojowniczym islamem. W dniu tym, przed prawie 450 laty (w 1571 roku), flota katolicka dowodzona przez admirała Juana de Austria, rozgromiła silniejszą armadę turecką. Było to zwycięstwo nie tylko ludzkiej determinacji i woli walki, ale przede wszystkim wiary. W tym czasie o zwycięstwo krzyżowców błagali Najwyższego zarówno duchowni, jaki i świeccy mieszkańcy Europy. Ulicami Rzymu przechodziły liczne procesje ludzi modlących się na różańcach. Modlitwę tę odmówiły przed bitwą także załogi katolickich okrętów.

Święto upamiętniające pomoc Maryi

Wydarzenia te miały miejsce podczas pontyfikatu papieża św. Piusa V, który włożył wiele wysiłku w zorganizowanie koalicji obronnej złożonej z Hiszpanii, Genui, Wenecji i naturalnie Państwa Kościelnego. Kilka miesięcy po zwycięskiej bitwie Pius V ustanowił wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej, wpisując je w kalendarzu liturgicznym w rocznicę zmagań. Kolejny Namiestnik Chrystusa, Grzegorz XIII, przemianował je na święto Matki Bożej Różańcowej. W 1716 roku (po kolejnej wygranej przez chrześcijan bitwie na przedpolach Belgradu) Ojciec Święty Klemens XI zaprowadził święto, obchodzone początkowo głównie przez Bractwa Różańcowe, w całym Kościele.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Nie na próżno impulsem do wprowadzenia święta Matki Bożej Różańcowej była bitwa z wrogami Krzyża. Szereg „zdrowasiek” przeplatany Modlitwą Pańską to skuteczna broń w walce z szatanem. Takiego porównania użył nie kto inny, a sam św. Ojciec Pio, a jemu kompetencji w tej dziedzinie nikt nie może odmówić.

Cudowny dar z Nieba

Różaniec to wspaniały dar Maryi dla ludzi. Według starej tradycji miał ją otrzymać sam św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, z rąk Matki Bożej. Historycy twierdzą, że początkowo Różaniec polegał na powtarzaniu 150 razy „Pozdrowienia anielskiego” (Zdrowaś Maryjo…). Wielkim miłośnikiem i propagatorem tej modlitwy był piętnastowieczny francuski dominikanin bł. Alan de La Roche. To jemu przypisuje się podział modlitwy na trzy części, po pięć tajemnic każda, nazwanych później: radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi, oraz wplecenie doń Modlitwy Pańskiej. Odtąd modlący się na różańcu, rozważając każdą tajemnicę, odmawiali jedno Ojcze nasz… i dziesięć Zdrowaś Maryjo….

Wróćmy jednak do postaci wspomnianej na początku naszych rozważań, czyli świętego papieża Piusa V. To właśnie on zatwierdził modlitwę różańcową w formie, jaką znamy do dzisiaj, z wprowadzonym zapewne przez św. Bernardyna ze Sieny uzupełnieniem modlitwy Zdrowaś Maryjo… o prośbę rozpoczynającą się od słów Święta Maryjo, Matko Boża….

Nabożeństwa różańcowe

Wiek XIX to czas wielkich zagrożeń. Antidotum na nie Ojciec Święty Leon XIII upatrywał m.in. w publicznym odmawianiu Różańca przez lud Boży. Dekretem z 1 września 1883 roku zalecił codzienne odprawianie nabożeństw różańcowych w kościołach i kaplicach całego świata w październiku. W ten sposób nie tylko 7 października, ale cały miesiąc stał się okresem poświęconym Matce Bożej Różańcowej.

Warto podkreślić, że ideę Leona XIII natychmiast podchwycił arcybiskup lwowski Franciszek Ksawery Wierzchleyski i nakazał, aby jeszcze w tym samym roku we wszystkich kościołach podległych jego jurysdykcji wprowadzono nabożeństwo różańcowe. Z kilkuletnim opóźnieniem udało się zaprowadzić ten pobożny zwyczaj w diecezjach Królestwa Polskiego.

Właśnie trwa październik. Niech każdy z nas sięgnie po duchową broń darowaną nam przez Maryję i modląc się czy to indywidualnie, czy też uczęszczając na nabożeństwo różańcowe, wymierzy cios panoszącemu się na świecie złu. Powtórzmy triumf Lepanto! Bóg tak chce!

 

Modlitwa za Kościół i za Ojca Świętego

O, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, ta Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi triumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię swoją Matką i Maryją Zwycięską!

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.

Pokaż więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami! Otocz także Swoją potężną opieką Namiestnika Chrystusowego, widzialną Głowę Kościoła. Wlej w serca wszystkich chrześcijan należny dla Niego szacunek, uległość dla Jego nieomylnej władzy i miłość, na którą jako Ojciec wszystkich wiernych zasługuje.

Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców Jego praw, utwierdź Katedrę Świętego Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej. Amen.


Modlitwa o zapobieżenie grzechowi śmiertelnemu

O Najświętsza Panno Różańcowa w Pompei, która brałaś udział w bolesnej męce Syna Swego i w sercu Swoim czułaś gorzkie cierpienia, które On znosił za grzechy ludzi, prosimy Cię, złóż w ofierze Ojcu przedwiecznemu cierpienia Jezusa Chrystusa i Krew Jego Przenajdroższą, ofiaruj Mu także Twoje własne cierpienia, aby raczył dziś zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu na całym świecie. Udziel nam Swego świętego błogosławieństwa! Amen.

Modlitwa o nawrócenie niewiernych i pogan

O, najłaskawsza Królowo Różańca Świętego, Stolico Mądrości, Ty możesz za przyczyną mistycznego Różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody. Racz pamiętać o tym, że na Kalwarii stałaś się naszą Współodkupicielką, gdy przez ukrzyżowanie Swego Serca, przyczyniłaś się wespół z Twym Synem Ukrzyżowanym do odkupienia naszego i od tego czasu stałaś się Pośredniczką ludzi, Ucieczką grzeszników i naszą Matką.

O, Matko! Ileż to dusz ginie codziennie! Spojrzyj na miliony pogan i niewiernych, rozproszonych po wszystkie krańce ziemi. Spojrzyj na tych, co jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa! Spojrzyj na tych, co chociaż nazywają się chrześcijanami, żyją daleko od Twego Syna i od Ciebie!

O błogosławiona Panno Różańcowa, wysłuchaj prośby nasze! Przyczyń się do Syna Twego i wyjednaj u Niego, aby poganie i niewierni całego świata otrzymali łaskę nawrócenia i wstąpili na łono Kościoła. Niech wszystkie dzieci, które odeszły od naszej Świętej Matki Kościoła, powrócą radośnie do niego. Wysłuchaj, Panno Różańcowa, modlitwy Ojca Świętego, aby wszystkie narody, zjednoczone w jednej i tej samej świętej wierze znały i miłowały Jezusa Chrystusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen.


Litania do Matki Bożej Różańcowej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami
Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, – módl się za nami
Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące
Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela
Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim
Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego
Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym
Św. Maryjo, harfo Dawidowa o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów
Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające
Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony
Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający
Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a w piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami
Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony
Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca
Św. Maryjo, Różańcem świętym, jako tarcza, wiernych sług Swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca
Św. Maryjo, Panno najczystsza
Św. Maryjo, Matko i Pani nasza
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko!
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się!
Boże, którego Opatrzność nie myli się w Swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W.: Amen.

[bsa_pro_ad_space id=4]