Warszawa, 26 stycznia: Konferencja “Polska – status quo i konieczne zmiany”

0
893

Zapraszamy na konferencję organizowaną dzięki porozumieniu kilkunastu organizacji i środowisk patriotycznych.

PROGRAM KONFERENCJI, SOBOTA, 26 STYCZNIA 2019 ROKU:

10:00 – 10:15 – otwarcie konferencji i podziękowanie niezależnym mediom – przedstawienie projektu „lista społeczna” – Lena Huppert, Artur Włodarczyk

10:15 – 10:45 – Etyka w życiu publicznym. Kim jest człowiek? Prawa naturalne i edukacja deduktywna – Lena Huppert

10.45 – 12:15 – Suwerenność Polski a prawda historyczna – Jerzy Jaśkowski

12:15 – 12:30 – przerwa na kawę

12:30 – 13:30 – Współczesny system bankowy vs bank komunalny i pieniądz suwerenny – Wojciech Dobrzyński

13:30– 14:15 – Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Jak to zmienić?! – Romuald Starosielec

14:15 – 15:15 – przerwa na obiad

15:15 – 16:15 – Zasoby naturalne Polski i sytuacja polskiej energetyki. Czy możliwa jest niezależność energetyczna Polski? – Krzysztof Tytko

16:15 – 17:15 – Stan polskiego sektora rolnego. Czy możliwa jest suwerenność żywnościowa Polski? – Gabriel Janowski

17:15 – 18:00 – Rozwój środowiska technologicznego vs człowiek i jego środowisko naturalne – Jan Białek

18:00 – 18:15 – przerwa na kawę

18:15 – 19:00 – Współczesny system opieki społecznej a rodzina i dziecko – Paweł Bednarz

19:00 – 20:00 – Współczesny przemysł farmaceutyczny i medycyna akademicka a zdrowotność narodu – Jerzy Zięba

20:00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

KIEDY: Sobota, 26 stycznia 2019 w godzinach 10-20
GDZIE: Warszawa, ul. Podwale 13, ZDZ – Zakład Doskonalenia Zawodowego