Słowo na IV niedzielę Adwentu i Boże Narodzenie [ks. Stanisław]

Bóg nawiedza ludzi, ujawnia swoją obecność, miłość i pragnienie, aby ocalić tych, których na swój obraz stworzył. Cała historia zbawienia ukazuje wolę Boga, objawiającego się ludziom w wymiarze osobistym, indywidualnym, społecznym i narodowym. Poprzez kolejne nawiedzenia Bóg pozwala siebie poznać jako Oblubieńca pełnego troski o […]