Słowo na najbliższe dni: Gdy Bóg z nami, a my z Nim, któż przeciwko nam? Si Deus nobiscum, quis contra nos? [ks. Stanisław]

Lęk przed jednoznacznym wyborem prawdy i życia, prowadzi do partyjnej gry kompromisów i liczenia się z wolą większości lub głośnej mniejszości oraz do pomijania głosu z wysoka, głosu nieba, głosu Chrystusa Króla i Maryi Królowej. Ludzie sami, bez Boga, siebie nie uratują. Dwaj niewidomi są […]

W międzyczasie Sejm przyjął 4 października ustawę o PPK (Pracowniczych Planach Kapitałowych)

Nie od dziś wiadomo, że cele i interesy oligarchii finansowej nie są na dłuższą metę zbieżne z celami i interesami większości społeczeństwa. Jeśli dojdziemy kiedyś w przyszłości do harmonii celów i interesów obydwu tych grup, za pomocą takich mediów jak na przykład telewizja publiczna, może […]

Stanowisko końcowe uczestników konferencji “Silna rodzina siłą Europy” zorganizowanej w ramach II kongresu ruchu „Europa Christi” + RELACJE WIDEO

STANOWISKO KOŃCOWE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI SILNA RODZINA SIŁĄ EUROPY ZORGANIZOWANEJ W RAMACH II KONGRESU RUCHU „EUROPA CHRISTI” WE WSPÓŁPRACY Z PARLAMENTARNYM ZESPOŁEM NA RZECZ KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ I POLSKIM KOMITETEM PRAW RODZINY Warszawa, 20 października 2018 r. Uczestnicy Konferencji stoją na stanowisku, że: rodzina jest naturalną, […]

kard. Stefan Wyszyński (XX): Boży Duch miłości i przemiany

Odzyskana wolność po blisko 130 latach zniewolenia Polski świadczy o mocy ducha narodu. Potwierdzają to także wielkie wydarzenia i postaci, wpisane w historię minionych 100 lat, dzielących nas od momentu odzyskania niepodległości. Ich świadectwo potwierdza, że niemożliwe jest głębokie odrodzenie człowieka czy narodu bez pomocy […]