Rewolucja kulturowa jest politycznie wdrażana przez ONZ i jej agendy od roku 1990 – relacja ze spotkania z 13 października 2018

0
1581

W ub. piątek 13 października br. w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie odbyło się spotkanie z Marguerite Peeters i ks. prof. Tadeuszem Guzem. Temat spotkania był bardzo ważny: „Polityczna globalizacja rewolucji kulturowej”. Poniżej wstęp do spotkania i trzy części udostępnione na yt.

„Globalną rewolucję kulturową rozumiemy jako: globalne propagowanie po upadku muru berlińskiego nowej etyki laickiej w jej aspektach radykalnych, zapoczątkowanych w zachodnich rewolucjach: feministycznej, seksualnej i kulturowej…

Nowa etyka ogłasza normy polityczne zarządzania globalnego i potajemne przemienia kulturę całej ludzkości od wewnątrz.”

ks. prof. Tadeusz Guz/cytat z Marguerite Peeters/

 

Jak mówi dr Aldona Ciborowska, „politycznie zaczęto globalizować rewolucję kulturową w procesie „wielkich konferencji ONZ” w latach 90. XX wieku.”

Problematykę tej globalizacji rozpracowała Marguerite Peeters. Rozeznała ona nową, globalną etykę laicką, która jest sprzeczna z prawem wypisanym w sercu każdego człowieka.

Peeters rozeznała słowa-klucze, koncepty oraz wyrażenia, które zostały ukute przez rewolucyjnych ideologów. Za ich pomocą nowa etyka miała zostać wprowadzona w życie do prawodawstw państw narodowych. Miało się sto stać po cichu, bez uprzednio wyrażonej zgody narodów.

Konferencje ONZ lat 90. wylansowały np. quasi-normy, jak  np. „prawo do orientacji seksualnej” związane z gender, zdrowie seksualne, tzw. prawa reprodukcyjne (aborcja, antykoncepcja), zrównoważony rozwój (Kair, Pekin, Rio).

W 1994 roku Peeters zajęła się analizą dokumentów organizacji międzynarodowych właśnie z tego okresu i z okresu po tych konferencjach. Ponadto prowadziła badania oraz dziesiątki rozmów z tzw. agentami zmian tej rewolucji jako dziennikarka. W końcu na prośbę biskupów afrykańskich napisała podręcznik pt. „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej” oraz książkę „Nowa etyka globalna. Wyzwania dla Kościoła”, które pokazują, jak działa plan rewolucjonistów i jak jest wdrażane to, co ks. prof. Tadeusz Guz nam przybliża mówiąc o teorii wypracowywanej przez szkołę frankfurcką.

Mówimy o politycznej globalizacji, ponieważ to wszystko, co głoszą rewolucyjni ideolodzy przekłada się na normy, które już działają w naszym prawie. Wszystko na siłę wdraża się odgórnie i narzuca poszczególnym państwom nazywając to działanie „konsensusem”.

 


Zapraszamy do wysłuchania wykładu i dyskusji:

1. Wykład ks. prof. Tadeusza Guza na podstawie książki Margarete Peeters pt. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, (oryg. 2007, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2010) – 1,5 godz.

 

 

Część druga i trzecia: Pytania do Marguerite A. Peeters i ks. prof. Tadeusza Guza – 2 godz.

 

 

ZOBACZ TEŻ:

PRAWY.PL: Jeżeli wyłoni się przywództwo broniące wartości, to w Waszym kraju. Patrzymy na Wasz kraj

JAKATOLIK.COM: http://www.jakatolik.com/artykuly/Marguerite-A-Peeters-Gender-swiatowa-norma-polityczna-i-kulturowa-Narzedzie-rozeznania-tlumaczenie-Leszek-Woroniecki-Wydawnictwo-Siostr-Loretanek-Warszawa-2013-s-200-streszczenie