Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia – wystawa w Warszawie, Dewajtis 3 i myśli na październik, miesiąc Różańca Świętego

0
675

Jak pisze ‘dobremiejsce.org‘ Październik zaczynamy wystawą Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia. Ekspozycja jest jedną ze składowych projektu “Oni zmienili bieg historii…”.

kardynal-stefan-wyszynski

Wystawa historyczna – “Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A, Galeria Krużganek

Wstęp wolny, codziennie w godz. 8-20 (w dniu 01.10 wystawa od godz. 10:00)

Ekspozycja: od 2018-10-01 do 2018-10-18


Celem projektu jest przybliżenie historii nowożytnej Polskiego Kościoła a zwłaszcza sylwetek: błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz świętego Jana Pawła II. Autorem wystawy jest Jakub Gołębiewski – historyk z IPN.

Ze względu na termin wystawy jako ciekawostkę przedstawiamy wydarzenia z życia Prymasa Tysiąclecia, które miały miejsce w październiku:

Październik 1939 – Po wkroczeniu gestapo do Seminarium Duchownego we Włocławku, w ostatniej chwili – na polecenie ks. bpa Michała Kozala – wyjechał z miasta, ukrył się i uniknął aresztowania przez Niemców.

Październik 1941 – Dla podratowania zdrowia (w związku z chorobą płuc) wyjechał do Zakopanego, gdzie został aresztowany w łapance. Nim jednak ustalono jego tożsamość, udało się mu zbiec.

27 października 1955 – Prymasa osadzono w Komańczy.

28 października 1956 – Po trzyletnim uwięzieniu Prymas Polski został zwolniony i powrócił do Warszawy, obejmując wszystkie swe funkcje. Wcześniej wymógł na władzach przywrócenie praw Kościoła i naprawienie wyrządzonych krzywd.

28 października 1958 – Uczestniczył w konklawe, które dokonało wyboru Ojca Świętego Jana XXIII.

6–12 października 1975 – Uczestniczył w pielgrzymce Polaków do Rzymu z okazji Roku Świętego.

29 października 1977 – Spotkanie z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem, podczas którego Prymas ostrzegł przed grożącą Polsce katastrofą gospodarczą.

16 października 1978 – Wziął udział w konklawe, które wybrało na Stolicę Piotrową ks. kard. Karola Wojtyłę, a następnie uczestniczył w uroczystościach inauguracji pontyfikatu (22 X). Do historii przeszła scena, gdy Jan Paweł II podniósł i objął składającego mu hołd Prymasa Wyszyńskiego, całując jego prymasowski pierścień.

jan-pawel-ii-kardynal-stefan-wyszynski


Październik jest miesiącem poświęconym Maryi. Prezentujemy wystawę o Kardynale Stefanie Wyszyńskim ponieważ był wielkim czcicielem Matki Bożej. To Jej zawierzył wolność swoją w czasie uwięzienia i wolność całej Polski. Prymas Wyszyński złożył osobisty akt oddania Maryi z Jasnej Góry, Królowej Polski. Uważał, że dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Polacy mogą zachować wiarę w Boga.


Myśli kard. Wyszyńskiego na październik:

1/ Każde „Zdrowaś Maryjo” jest spowijaniem Chrystusa w chwałę Maryi.

2/ Najważniejszy ze wszystkich stworzeń na ziemi jest człowiek. Wszystko w Kościele jest „dla nas i dla naszego zbawienia”.

3/ Każdy na to zasługuje i każdy ma do tego prawo, aby go kochać „od stóp do głów”, to znaczy sięgać nie tylko do jego twarzy, ale i do nóg – do nóg człowieka!

4/ Ludzie pragną szacunku i choćby odrobiny serca… o, jakże to mało i jakże nieskończenie… wiele!

5/ Bóg ma szczególne upodobanie do tego co małe, nieudolne i słabe, podobnie jak matka, która zawsze najbardziej kocha to nieudolne dziecko.

6/ Opiekę nad ubogim sprawuje Bóg przez nasze ręce, zdolności, talenty, gorliwość, pracowitość i … miłość.

7/ Po Bogu w Trójcy Świętej Jedynym nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba tylko z Nią.

8/ Trzeba wreszcie otworzyć dla innych spichlerze swej duszy i szafy pełne szat łaski, zjadanych przez mole.

9/ Czy nie dlatego jest wokół nas tylu głodnych, żyjących w niedostatku i nędzy, że modlitwa nie wysubtelnia naszej wrażliwości na głodne usta i oczy?

10/ Nic nie rozgrzesza od niesienia pomocy człowiekowi.

11/ Łyżka strawy, będącej dla nas nadmiarem, dla innych może być ratunkiem przed śmiercią głodową.

12/ Jesteśmy mocni w wierze, ale – słabi w czynie.

13/ Chleb zachowany w komorze na jutro ma większe znaczenie, gdy dziś uratuje głodnego od śmierci.

14/ Słowo musi stać się ciałem codziennego życia naszego, aby wydać owoc pożywny dla głodnych serc.

15/ Należyte wsłuchiwanie się w Słowo Boże wymaga wzajemnego związku posługujących Słowem Bożym i korzystających z tej posługi, by nic nie stało na przeszkodzie przyjmowaniu Ewangelii, która jest nam zwierzana.

16/ Wielkich ludzi od wielkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw – sam nas tego uczy.

17/ Człowiek, któremu powiedziano: „Niechaj świeci światłość wasza…”, jeśli się oprze swemu powołaniu – wtedy ćmi jak kaganek przez całe życie.

18/ Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie.

19/ Tylko miłość czyni wszystko dobrze.

20/ Łatwo jest zmienić ustrój, trudniej – odmienić człowieka!

21/ Gdy człowiek tak wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo – najtrudniejsze, bo nad samym sobą!

22/ Prawdziwego spoczynku nie zazna nigdy człowiek, który nie zna umęczenia pracą.

23/ Aby jak najprędzej uzyskać przebaczenie dla siebie, trzeba łatwo i szybko likwidować trudności, drzeć papierki, a porywcze listy wrzucać do ognia; to jest najlepsze archiwum.

24/ Tak nam trudno ugiąć siebie, aby poddać się Bogu, a cóż dopiero ludziom?

25/ Trzeba mądrze odmieniać, bo odmiana nie zawsze jest najważniejszym zadaniem.

26/ Gdy Syn Boży przywrócił światu ład, ukazał się na krzyżu w całkowitej nagości, abyśmy się nauczyli patrzeć na człowieka Bożymi oczyma.

27/ Złorzeczy się ciągle na pijaństwo, chuligaństwo i różne inne bezeceństwa, a za mało mówi się o grzechach niewiary i nieufności wobec Boga, choć to jest istotne źródło wszystkich nieszczęść.

28/ Bóg ludziom, których chce wychować do kierowania innymi, daje zazwyczaj życie wewnętrzne trudne i ciężkie, bo za tę cenę przygotowuje sobie mądre naczynia swego działania w duszach braci naszych.

29/ Tylko ja dobrze znam mój własny krzyż i tylko Bóg go rozumie.

30/ Wyniesienie zazwyczaj przychodzi po upokorzeniu; dom także buduje się najpierw w dół, a potem w górę.

31/ Epoki historyczne oceniamy według sposobu obchodzenia się z człowiekiem; jak sobie poradziły z człowiekiem i co mu dały.

prymas-tysiaclecia


Wystawa składa się z 11 wielkoformatowych plansz na których umieszczono fotografie z życia Kardynała oraz opisy w dwóch językach: polskim i angielskim.