Przyczyny dominacji Żydów w USA

0
1149

Dominacja Żydów w życiu politycznym i społecznym USA (nieproporcjonalnie wielka do ich procentowej obecności wśród obywateli Stanów Zjednoczonych) jest dużym problemem nie tylko dla Polski, ale i dla Stanów Zjednoczonych.

Władze Ameryki Północnej działają na szkodę interesów USA wspierając wszelkie żydowskie awantury. Amerykanie tracą ogromne pieniądze i pozycje geopolityczną, bo nie mają dobrych relacji z krajami na Bliskim Wschodzie (by wspierać izraelski szowinizm), bo zniechęcają do siebie sojuszników z Międzymorza (wspierając bezpodstawne roszczenia żydowskie). Nie da się ukryć, że Żydzi w USA wspierają wszelką antyamerykańską działalność lewicy, dążącej do odebrania Amerykanom ich praw, szerzącej demoralizację i kreującej wszelkie konflikty społeczne.

Przyczyny żydowskiej dominacji w USA, i środki jakimi Żydzi posłużyli się, by zdobyć taką pozycję, opisał profesor psychologii ewolucyjnej na Uniwersytecie Kalifornijskim Kevin MacDonald w swojej pracy „Kultura krytyki” (wydanej w Polsce przez wydawnictwo Aletheia).

Jak przypomina Kevin MacDonald w latach 30. XX wieku Żydzi stanowili 2% populacji USA, i nieproporcjonalnie do swojej liczebności wśród obywateli Stanów Zjednoczonych dominowali w Hollywood, radiostacjach i prasie. Ci dominujący w amerykańskiej pop kulturze Żydzi byli całkowicie wykorzenieni z tożsamości kulturowej Amerykanów, często byli imigrantami w pierwszym lub drugim pokoleniu. Ci Amerykanie, którzy dostrzegali problem dominacji i destruktywnego wpływu Żydów byli przez społeczność żydowską brutalnie zwalczani.

Według Kevina MacDonalda Żydzi zniszczyli chrześcijańską tożsamość Ameryki. Stało się tak, bo nowa zdominowana przez Żydów elita intelektualna USA jest wroga Ameryce i wartościom konserwatywnym. Biali Amerykanie bez walki pogodzili się z likwidacją ich świata. Gdy początkowo Żydzi występowali pod sztandarem laickości i lewicowości, to dziś po osiągnięciu swoich celów powracają do konserwatywnego judaizmu. W USA identyfikacja religijna Żydów, judaizm, pozwala im odwrócić uwagę od realizacji celów etnicznych. Zresztą zdaniem amerykańskiego profesora judaizm w perspektywie społecznej to nie religia, ale etniczna ideologia.

Zdaniem Kevina MacDonalda Żydzi, poprzez pop kulturę, media i edukację, narzucili Amerykanom przekonanie, że holocaust jest centralnym elementem historii. W tej religii holocaustu dogmatem jest teza o irracjonalności holocaustu. Celem tej tezy jest niedopuszczenie do dyskusji o przyczynach nienawiści do Żydów. Kolejny dogmat religii holocaustu głoszący wyjątkowość i niepowtarzalność holocaustu ma na celu uznanie, że atak na Żydów to atak na Boga. Trzeci z dogmatów holocaustu głosi, że zagłada Żydów usprawiedliwia wszelkie współczesne żydowskie działania. Dziś holocaust jest podstawą tożsamości żydowskiej. Na amerykańskich uniwersytetach mnożą się placówki badań nad holocaustem, które dają zarobić kaście zawodowych kapłanów religii holocaustu. Dzięki religii holocaustu wszyscy żydowscy twórcy są doceniani, a wybitni i krytyczni wobec Żydów goje są skazani na przemilczenie. Żydom udało się gojom wmówić, że holocaust jest najstraszniejszą rzeczą, i niezwykle ważne jest budowanie społeczeństwa wielokulturowego. Religia holocaustu umożliwiła też amerykańskim organizacjom żydowskim wymuszenie ogromnych sum pieniędzy od europejskich krajów. W mediach holocaustowi poświęca się o wiele więcej uwagi niż rzeczywistym problemom.

Jak informuje Kevin MacDonald w USA Żydzi od lat 30. XX szerzyli laicyzację, kosmopolityzm, lewicowy liberalizm. Te szkodliwe społecznie prądy intelektualnie Żydzi w USA propagowali poprzez szkoły wyższe. Mogli sobie na to pozwolić, bo obecność Żydów w amerykańskich szkołach wyższych jest nieproporcjonalna do ich odsetka wśród Amerykanów – wśród amerykańskich studentów jest 10 razy większy odsetek Żydów niż by to wynikało z ich odsetka w populacji. O nienawiści Żydów do zachodniej cywilizacji świadczy to, że profesorowie Żydzi 6 razy częściej niż profesorowie goje głosują na komunistów.

Kevin MacDonald przypomniał w swojej pracy, że Żydzi z ZSRR bardzo ściśle współpracowali z Żydami z USA. Żydzi w USA kreowali pozytywny wizerunek ZSRR i komunizmu w Stanach Zjednoczonych. Należące do Żydów media w USA ukrywały zbrodnie komunistyczne i dominacje Żydów w sowieckich władzach, kreowały pozytywny wizerunek komunistów. Dla amerykańskich Żydów komunistów usprawiedliwieniem dla ich działań na rzecz sowietów, w tym dla szpiegostwa, przekazania sowietom tajemnicy broni atomowej, była rola ZSRR w zniszczeniu nazistów, i walka sowietów z antysemityzmem.

Według Kevina MacDolnalda postawa sympatii wobec komunizmu i sowieckich szpiegów, przemilczania zbrodni komunistycznych, obecna jest do dziś w zdominowanym przez Żydów przemyśle filmowym, i na amerykańskich uniwersytetach.

Z pracy Kevina MacDonalda wynika, że Żydzi zdominowali nie tylko amerykańską lewicę, ale i prawicę. Narzucający ton amerykańskiej prawicy neokonserwatyści (czyli Żydzi trockiści, którzy zdecydowali się zostać konserwatywnymi autorytetami) również realizują interesy żydowskie.

Jan Bodakowski

Za: Prawy.pl