Słowo na X niedzielę: Jak zwyciężyć grzech Bożą mocą ? [ks. Stanisław]

Doświadczenie zła jest wciąż obecne, chociaż różnie rozumiane w ludzkiej świadomości i praktyce, ale związek zła z grzechem wydaje się wątpliwy. Jeżeli złem jest niespełnienie ludzkich pragnień szczęścia, pomyślności, dobrobytu, sukcesu życiowego, znaczenia, korzyści, satysfakcji, przyjemności, władzy nad sobą, innymi ludźmi i jakąś częścią świata, […]