Słowo na Niedzielę Palmową i Wielki Tydzień: W Krzyżu jest nasze zwycięstwo [ks. Stanisław]

Ukrzyżowanie w świecie grecko-rzymskim było karą wymierzaną niewolnikom, karą okrutną i haniebną. Skazaniec zawieszony między niebem i ziemią, odrzucony i niechciany umierał w mękach ku unicestwieniu przez władzę ludzką, zdolną jednych wywyższyć, a innych nie tylko zabić, ale i potraktować jako odpadki i śmieci. Ta […]