Ciekawe spotkania patriotyczne na najbliższy tydzień

0
766

Wykład dr Jana Przybyła – „Czym jest polskość?”. Konferencja w 40. rocznicę powstania Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach. Konferencja „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. III Nocna Droga Krzyżowa szlakiem Chrztu Polski

Środa 21 lutego

Bełchatów
Wykład dr Jana Przybyła – „Czym jest polskość?”
18:00 – 20:00
W sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie (budynek PGE Gigantów Mocy, pl. Narutowicza 3).
Organizator: Klub imienia Romana Dmowskiego

Katowice
Konferencja w 40. rocznicę powstania Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. Św. Jana 10 (sala konferencyjna, III piętro).

11.00 Otwarcie konferencji
11.15 Komitet Pracowniczy/Założycielski WZZ w Katowicach. Geneza – działalność – represje – dr Jarosław Neja (IPN Katowice).
11.35 Punkty zakryte w obserwacji operacyjnej Kazimierza Świtonia jako przykład inwigilacji działaczy WZZ – dr Kornelia Banaś (IPN Katowice).
12.00 Panel dyskusyjny: Wolne Związki Zawodowe w Katowicach. Ludzie i wydarzenia w refleksjach działaczy opozycji demokratycznej: Jan Świtoń (KZ WZZ Katowice), Andrzej Czuma (ROPCiO), Andrzej Woźnicki (ROPCiO, „Ruch Związkowy”), Henryk Wujec (KSS „KOR”, „Robotnik”), Józef Śreniowski (KSS „KOR”, „Robotnik”); moderacja: dr Jarosław Neja (IPN Katowice).
13.15 Przerwa.
13.30 Projekcja filmu dokumentalnego w reż. Jędrzeja Lipskiego i Piotra Mielecha Pierwszy ze Śląska (30 min).
14.10 Zamknięcie konferencji.

Czwartek 22 lutego

Kielce
Konferencja „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce
Rejestracja uczestników w godzinach 9.30 – 10.00
/10.00/ Powitanie gości i referentów
/10.30/ Adam Zítek (Narodowe Archiwum, Praga) – Sądownictwo w okresie stalinowskim w Czechosłowacji i Polsce – porównanie najważniejszych cech.
/10.45/ dr Anna Kanarek-Równicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Niepisane źródła prawa w państwie totalitarnym.
/11.00/ dr Ludmyła Prytsiuk (Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy) – Recydywy represji Tatarów krymskich.
/11.15/ dr Joanna Żelazko (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi) – Wyroki sądów wojskowych, jako jedna z metod walki komunistycznego państwa z konspiracją niepodległościową. Na przykładzie orzeczeń WSR w Łodzi 1946-1955.
/11.30/ dr Mieczysław Kopeć – Powoływanie ławników w świetle aktów prawnych i dokumentów okresu PRL.
/11.45/ Dyskusja
/12.00-12.30/ Przerwa kawowa
SEKCJA I – AUDYTORIUM
Aspekty prawne funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 1944–1989
Moderator: dr Ludmyła Prytsiuk (Winnicki Instytut Kooperatywny)
/12.30/ dr Krupnyk Lubow (Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych w Kijowie) – Adwokaci w politycznych procesach sądowych 1950-1980 w Radzieckiej Ukrainie.
/12.45/ dr Dariusz Palacz, Piotr Zięba (WSEPiNM w Kielcach) – Adwokaci województwa kieleckiego wobec przemian społeczno-politycznych w latach 1945-1989.
/13.00/ Marlena Bodo (doktorantka – Uniwersytet Jagielloński) – Aspekty prawne i społeczne procesów członków podziemia antykomunistycznego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Kielcach.
/13.15/ Marzena Grosicka (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) – Śledztwo i proces „Armii Wolnej Europy” przed Sądem Wojewódzkim w Kielcach (1960 – 1962).
/13.30/ Bożysława Robertson (córka Antoniego Nadolnego skazanego w 1955 r. na karę śmierci) – Zbrodnie sądów PRL przeciwko dzieciom skazanych na śmierć lub więzienie rodziców.
/13.45/ Dyskusja
/14.00-15.00/ Przerwa obiadowa
Moderator: dr Paweł Łabuz (WSEPiNM)
/15.00/ dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Usłużni, zastraszeni, niepokorni. Postawy sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości wobec systemu komunistycznego na przykładzie Śląska Opolskiego.
/15.15/ dr Tomasz Chłopecki (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu) – Działalność Rady Adwokackiej we Wrocławiu w latach 1945 – 1952.
/15.30/ Paweł Fiktus (Uniwersytet Wrocławski) – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1945–1950.
/15.45/ Michał Lasota (Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim) – Zarys historii sądownictwa elbląskiego w latach 1945-1951.
/16.00/ Piotr Żywicki (Sąd Okręgowy w Elblągu) – Zarys historii sądownictwa elbląskiego w latach 1975-1989.
/16.15/ Marek Budniak (doktorant – Uniwersytet Zielonogórski) – Rola Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w niszczeniu oporu zwykłych ludzi wobec władzy komunistycznej w latach 1950-1954. Wybrane przykłady.
/16.30/ Dyskusja
/16.45-17.00/ Zakończenie konferencji AUDYTORIUM
SEKCJA II – SALA NR 427 (IV piętro)
Działania komunistycznego aparatu represji wobec obywateli Polski i innych krajów demokracji ludowej
Moderator: dr Tomasz Domański (IPN Kielce)
/12.30/ dr hab. Anatolij Drabowski (Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy) – Represyjna polityka władzy totalitarnej na Ukrainie w latach 40-50 XX wieku (na podstawie Materiałów z archiwum MSW Winnicy).
/12.45/ dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska w Słupsku)–Śledztwa aparatu specjalnego MO jako podstawa procesów politycznych funkcjonariuszy milicji. Wybrane przykłady.
/13.00/ Piotr Zalewski (Komenda Miejska Policji w Kielcach) – Kultura organizacyjna formacji ochrony porządku publicznego w PRL. Powstanie i struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej.
/13.15/ dr Paweł Łabuz, dr Mariusz Michalski (WSEPiNM w Kielcach) –Inwigilacja jako jedna z metod pracy operacyjnej organów bezpieczeństwa PRL oraz stanowiąca materiał dowodowy w postępowaniach sądowych.
/13.30/ dr Adam Grajewski (Biuro Kryminalne, Komenda Główna Policji) – Zastosowanie doświadczeń archeologii w kryminalistyce podczas poszukiwania miejsc pochówku oraz ekshumacji grobów ofiar represji.
/13.45/ Dyskusja
/14.00-15.00/ Przerwa obiadowa
Moderator: dr Mariusz Michalski (WSEPiNM)
/15.00/ dr Adam Czarnecki (Akademia Pomorska w Słupsku) – Działania organów wymiaru sprawiedliwości wobec chłopów w okresie kolektywizacji wsi na Pomorzu Środkowym w latach 1948–1956.
/15.15/ dr Daniel Czerwiński (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku) – Wpływ oficerów śledczych na przebieg postępowania karnego na przykładzie WUBP w Gdańsku.
/15.30/ Marta Paszek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach) – Inwigilacja sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach (1946-1955) przez funkcjonariuszy Informacji Wojskowej.
/15.45/ Prof. dr hab. Jacek Dworzecki, Akademia Korpusu Policji w Bratysławie – Wybrane formy pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej wykorzystywane przez funkcjonariuszy policji Republiki Czeskiej
/16.00/. dr hab. Stefan Kocan, Akademia Korpusu Policji w Bratysławie – Rola Korpusu Policji w zwalczaniu korupcji na terenie Republiki Słowackiej.
/16.15/ Dyskusja
/16.45-17.00/ Zakończenie konferencji AUDYTORIUM
SEKCJA III – SALA NR 527 (V piętro)
Zbrodnie i represje komunistyczne. Studium przypadku
Moderator: dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce)
/12.30/ dr Tomasz Toborek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi) – Procesy trzech komend Konspiracyjnego Wojska Polskiego jak przykład instrumentalizacji prawa.
/12.45/ Jerzy Autuchiewicz, (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku) – Skazany jest zaciętym wrogiem ludu polskiego”. Kara śmierci dla Zygmunta Ojrzyńskiego w procesie „Startu”.
/13.00/ Elżbieta Jakimek-Zapart (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie) – Czy można kupić życie człowieka? Kulisy procesu IV Zarządu Głównego WiN.
/13.15/ Dominik Radecki (Akademia Pomorska w Słupsku) – Przestępcy graniczni przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie.
/13.30/ dr Krzysztof Madej – Instrumentalizacja prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości w śledztwach oraz procesach dotyczących przestępstw gospodarczych w latach 1956-1970.
/13.45/ Dyskusja
/14.00-15.00/ Przerwa obiadowa
Moderator: Marzena Grosicka (IPN Kielce)
/15.00/ dr Renata Knyspel-Kopeć – Procesy pokazowe przedstawicieli Kościoła katolickiego w 1953 r. w świetle doniesień prasy codziennej.
/15.15/ Paweł Sztama (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) – Prawnicy (adwokaci, prokuratorzy i sędziowie) odpowiedzialni za zbrodnię sądową na gen. Bryg. Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu” Próba portretu zbiorowego.
/15.30/ dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) – Prokurator Jan Wrzeszcz. Niedokończona historia.
/15.45/ dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) –Nadużycia i przestępstwa w systemie sądownictwa wojskowego Polski Ludowej. Przypadek chor. Antoniego Wachowicza.
/16.00/ Dyskusja
/16.45-17.00/ Zakończenie konferencji AUDYTORIUM

 

Piątek 23 lutego

Wielkopolska
III Nocna Droga Krzyżowa szlakiem Chrztu Polski
23 lutego o 18:00 do 24 lutego o 8:00
W tym roku po raz trzeci wyruszymy szlakiem najważniejszych miejsc związanych z początkami chrześcijaństwa w Polsce. Oferujemy dwie opcje trasy – 40 km z Pól Lednickich i 60 km z bazyliki archikatedralnej w Gnieźnie, obie trasy kończą się w bazylice archikatedralnej w Poznaniu.
Utworzymy kilka grup liczących maks. 10 osób. Poszczególne grupy otrzymają jako patronów polskich świętych i błogosławionych, rozważania będą poświęcone Katolickiemu dziedzictwu naszej Ojczyzny, jednocześnie wspominając o patronach grup. Postaramy się, aby w każdej grupie szedł kapłan lub kleryk.
Idziemy w milczeniu, włączony telefon może mieć jedynie przewodnik grupy wyłącznie w celach organizacyjnych. Zakazane są rozmowy na postojach, palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Postoje będą składały się z rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej i kilku minut odpoczynku, wyjątkiem będą 2-3 dłuższe przerwy, kiedy gwarantujemy herbatę i lekki posiłek.
Należy zabrać ze sobą coś do picia i jedzenia, latarkę, a także wygodne buty.
Dwa warianty trasy:
Lednica – Poznań (40 km)
Gniezno – Lednica – Poznań (60 km)
Jednocześnie prosimy, aby na dłuższą trasę decydowały się WYŁĄCZNIE osoby regularnie uprawiające sport i mające doświadczenie w długich wędrówkach (najlepiej górskich). Noce w tym czasie są jeszcze zimne, a pół doby marszu przez las stanowi olbrzymi wysiłek, dlatego zależy nam, aby na trasę z Gniezna decydowały się jedynie osoby z odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym.

Regulamin:
1. Konieczne latarka, kamizelka odblaskowa (bez kamizelki nie dopuszczamy do wyruszenia), różaniec, herbata i kanapki (niewielką ilość herbaty i kanapek zapewniamy na Lednicy i w Wierzenicy).
2. Zakaz korzystania z telefonów (prawo mają tylko przewodnicy grup, wyłącznie do kontaktu między sobą i z samochodem wsparcia), telefony wyłączamy przed startem w Gnieźnie (lub Lednicy) i włączyć je można dopiero po dojściu do Katedry w Poznaniu. (Telefony organizatorów są oczywiście cały czas włączone.)
3. Za palenie, picie, gadanie, niestosowanie się do poleceń organizatorów od razu wypraszamy. Zakaz dotyczy także postojów.
4. Idziemy w milczeniu, ksiądz lub kleryk idący z grupą ma prawo na trasie zarządzić różaniec/inną wspólną modlitwę.
5. Koszt 10 zł (księża i klerycy nie płacą) na pokrycie bułek, herbaty i benzyny.
6. Postoje to jedna Stacja Drogi Krzyżowej plus około 5-7 minut odpoczynku (Lednica, Wierzenica i MOŻE Wronczyn max pół godziny), decyzje o wydłużeniu/skróceniu postoju podejmuje przewodnik grupy w porozumieniu z samochodem wsparcia.

Zgłoszenia wysyłamy na adres: [email protected]
W treści zgłoszenia podajemy:
imię i nazwisko
wiek
miasto
przynależność do organizacji/duszpasterstwa
wybrany wariant trasy
telefon kontaktowy
Razem ze zgłoszeniem konieczne jest potwierdzenie przelewu (nie dotyczy księży i kleryków).
Sandra Przebitkowska
24 1090 1476 0000 0001 0450 1840
tytuł przelewu: NDK – zgłoszenie

Za: Prawy.pl