03.02.2018: Oświadczenie niemieckiego MSZ: “Świadomość tej historycznej winy jest częścią dzisiejszej niemieckiej tożsamości”

MSZ Niemiec: 1. “Świadomość tej historycznej winy jest częścią dzisiejszej niemieckiej tożsamości w naszym demokratycznym państwie i centralnym konsensusem wszystkich demokratycznych sił w naszym kraju.” 2. “Dlatego Polska może polegać na tym, że jakikolwiek sposób fałszowania historii, taki jak sformułowanie ‘polskie obozy koncentracyjne’ zostanie przez […]