Słowo na 8 i 10 grudnia (II Niedziela Adwentu – Oczekiwania): Dechrystianizacja ma postać odejścia od wiary i rozumu oraz rozejścia się deklaracji i czynu

ks. Stanisław Małkowski „Pocieszcie mój lud”, mówi Bóg w niedzielnej lekcji 10 grudnia z Księgi proroka Izajasza (Iz 40,1). Boże pocieszenie dane jest poprzez świadków dobroci i miłości Boga Pocieszyciela; odnosi się ono do Izraelitów wyzwolonych z niewoli babilońskiej, a jako zapowiedź przyjścia Chrystusa Pocieszyciela […]