Kasandryczne prognozy demograficzne – nauka, pseudonauka czy ideologia?

Prof. dr hab. Mirosław Sułek Tekst prezentowany na VIII Zjeździe Towarzystwa Geopolityków Polskich w Zabrzu w dniu 3.12.2016. Abstrakt Artykuł zawiera krótką prezentację najgłośniejszych prognoz ludnościowych, wieszczących ponurą przyszłość wskutek przeludnienia. Autor odnosi się do nich krytycznie, ale uczynił to raczej pośrednio, pokazując, jak zmiany […]