Samorząd gospodarczy jako rozwiązanie ustrojowe w Polsce pilnie potrzebne.

Samorząd gospodarczy jako rozwiązanie ustrojowe w Polsce nie istnieje. Istnieje we Włoszech, Francji, Niemczech czy Austrii, a ostatnio pojawia się na Węgrzech. Od ponad 25 lat niektóre środowiska akademickie, szczególnie pracujące pod opieką profesora Stanisława Wykrętowicza z Poznania, zdążyły to zjawisko dokładnie opisać. Coraz liczniejsi […]