Myśli ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

0
26

„Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy
ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się,
patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć
im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania
świata” kosztem własnej ojczyzny”

* * *

Reklama


„Naród, w którym rozłożona została rodzina – zanika. Istnieje bowiem biologiczna
zależność i więź między rodziną a narodem (…) Naród stanowi ochronę dla rodziny
i odwrotnie. W ciężkich czasach bytu narodowego, gdy nie mieliśmy wolności
politycznej naród ze wszystkimi swoimi wartościami chronił się w zaciszu i dyskrecji
życia rodzinnego. Pamiętam, jak będąc małym chłopcem uczyłem się w domu historii
Polski na 24 obrazkach, które ojciec mój wyciągnął gdzieś z ukrycia. Czytaliśmy tę
książkę podczas długich zimowych wieczorów. Jakże wiele z tamtych czasów zapadło
mi w duszę do dziś dnia. Naród musi uznać prawa rodziny, a zwłaszcza prawo do jej
trwałości. I nic z tego przeciwko temu podejmować nie może, bo szkodziłby sam sobie.
Na służbie rodziny musi być cały dorobek narodu – jego język, dzieje, obyczaj i tradycje.”

* * *

„Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego
wysiłku. Dobry – idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie. Możemy się tutaj uczyć
jak kierować sobą, rodziną swoją, narodem i państwem. To musi być cierpliwy, spokojny
krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić,
niejedno w sobie opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność
koordynowania wszystkich swoich porywów. Za tę cenę przeprowadza się spokojnie
łódź wśród burzy, aby uratować wszystko, co w niej jest. Wymaga to wiele cierpliwości,
spokoju i umiejętności władania sobą. Każdy, kto chce władać państwem, narodem,
Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać sobą.”

* * *

„Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba
wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.”

* * *

„Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!”

* * *

„Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć
w lepszą przyszłość.”

* * *

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.”