Gospodarczy rozbiór Polski. Łupieska transformacja lat 1989-2014

prof. Włodzimierz Bojarski               Prawdziwe oblicze klęski narodowej, popularnie nazywanej transformacją, ukazuje się w pełniejszym świetle w kolejnych dobrych opracowaniach. Z za zasłony skompromitowanej już ideologii neoliberalnej i propagandy politycznej wyłania się konkretna, szara i czarna rzeczywistość. To nie tylko zniszczenie ponad połowy polskiego […]

Trudne drogi do zbliżenia i pojednania między Polską i Rosją.

Prof. Stanisław Bieleń   Trudne drogi do zbliżenia i pojednania między Polską i Rosją   Istnieje  duża asymetria w traktowaniu przez dzisiejszą Polskę Niemiec i Rosji ze względu na ich rozliczenia z „demonami historii”.  Patrząc retrospektywnie  na minione dekady, Polacy  okazali się bardziej skłonni do […]

O pragmatyzm w stosunkach z Rosją

Bohdan Piętka List otwarty trzech senatorów USA (Ben Cardin, Richard Durbin, John McCain), w którym wzywają oni premier Szydło do „przestrzegania zasad demokracji” wywołał pewną konsternację w szeregach obozu bezkrytycznych miłośników USA i zarazem obozu polskiej rusofobii, którego najtwardszym jądrem jest Prawo i Sprawiedliwość. Najprawdopodobniej […]

Zadłużenie, pułapka rozwoju Polski

Dr Kazimierz Golinowski W expose Pani Premier Szydło ani w obu kampaniach wyborczych (prezydenckiej i parlamentarnej) nie wspomniano o zadłużeniu Polski. Być może będzie to wyeksponowane w zapowiadanym audycie o stanie państwa.. Mówiło się dużo o rozwoju, dostosowując strukturę rządu do ekspansji rozwojowej. Tymczasem zadłużenie […]